ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

معرفی نشدن ناظران انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات

۱۳۹۷-۰۷-۱۷

با آن‌که روزهای اندک تا برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده؛ اما هنوزهم فهرست و آمار ناظران داخلی و خارجی این روند از سوی کمیسیون انتخابات همگانی نشده است.

کمیسیون انتخابات می‌گوید، تاکنون چندین نهاد جهانی و داخلی برای نظارت از این روند درخواست داده‌اند و فهرست آنان تا یک روز دیگر اعلام می‌شود.
اما نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که معامله و تفاهم‌های فراقانونی برخی از نهادهای ناظر با گروهی از نامزدان انتخاباتی، شفافیت و نظارت از این روند را به شدت آسیب پذیر ساخته است.

یازده روز دیگر افغانستان گواه برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود؛ اما با توجه به باقی ماندن روزهای اندک تا برگزاری این روند؛ کمیسیون انتخابات تاکنون نتوانسته که فهرست ناظران داخلی و خارجی را که از انتخابات افغانستان نظارت خواهند کرد؛ همگانی سازد.

دراین میان، شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی از تدابیر و کارشیوه مشخصی برای نظارت از روند انتخابات در سه مرحله، از آغاز رای دهی تا اعلام نتایج به ویژه روند انگشت نگاری رای دهندگان سخن می‌گویند.

اما نهادهای ناظر انتخاباتی هشدار می‌دهند که شماری از نهادهای ناظر در تبانی با برخی از نامزدان دست به یک سلسه اقداماتی فراقانونی زده اند؛ موردی که نظارت و شفافیت این روند را به شدت آسیب پذیر ساخته است.

با این همه ؛ دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز با نشر خبرنامه ای یک بار دیگر بر برگزاری یک انتخابات شفاف تاکید کرده و انتخابات را یک حق اساسی شهروندان کشور خوانده است.

با این همه ؛ افغانستان به تاریخ 28 میزان انتخابات پارلمانی با شیوه انگشت نگاری را برای نخستین بار در حالی تجربه خواهد کرد ؛ که هنوز هم نگرانی های جدی از شکل گیری تقلب های سازمان یافته و چگونگی نظارت از این روند ملی پابرجاست.
عکاس: الهام حسین قاطع

معرفی نشدن ناظران انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات 2018-10-09

ناظران داخلی و خارجی این روند از سوی کمیسیون انتخابات همگانی نشده است

نتایج آزمون کانکور سال 1397 خورشیدی امروز اعلام شد 2018-08-01

از میان 170 هزار تن که در آزمون کانکور شرکت کرده بودند، 138 هزار تن آن موفق شدند به موسسات تحصیلات علای و نیمه عالی دولتی راه یابند.

دور چهارم مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا برگزار می شود 2018-07-31

دور چهارم گفتگوهای میان طالبان و دیپلومات های امریکایی پیش از فرا رسیدن عید قربان برگزار خواهد شد.