ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند

۱۳۹۷-۰۴-۰۳

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

 

کارخانه‌های بزرگ نساجی چون گلبهار، پلخمری، بگرامی، جبل السراج و برخی دیگری از فابریکه‌های صنعتی  در جنگ‌های چندین ساله  آسیب‌های بزرگی دیده و از فعالیت باز مانده اند.

اما آنچه که در این اواخر مسوولان این کارخانه‌ها از آن شاکی اند بی توجهی حکومت به احیای دوباره این کارخانه هاست.

عبدالقدیر حمیدی رییس عامل فابریکه های نساجی می‎گوید:« من تا کمیته‎ای اقتصادی شورای وزیران رفتم. تلاشهای ما از هشت سال به اینسو دوام دارد. دولت هیچ علاقه‎ای برای بازسازیِ این فابریکه‌ها نشان نمی‎دهد.»

به گفته‌ای رییس عامل فابریکه‌های نساجی شماری از زمین‌های این کارخانه‌ها غصب شده و ماشینری آنان نیاز به ترمیم دارد.

از سویی هم گفته می‌شود هرگاه این کارخانه‌های نساجی بازسازی شوند زمینه‌ای کار برای نزدیک به 30 تن در یک شبانه روز فراهم می‌شود.

شبیر بشیری آگاه اقتصادی می‌گوید:« نظر به تحقیقات اقتصادی صورت گرفته این فابریکه‎ها می‎تواند زمینه‎ای کار برای سی هزار تن را در یک زمان کاری آماده بسازد.»

از سویی هم گفته می‌شود که علاقه‌مندی‌ها برای سرمایه‌گذاری روی این کارخانه‌های بزرگ صنعتی در کشور وجود دارد اما نا امنی از چالش‌های جدی است که از این دلگرمی‌ها کاسته است.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

معرفی نشدن ناظران انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات 2018-10-09

ناظران داخلی و خارجی این روند از سوی کمیسیون انتخابات همگانی نشده است

نتایج آزمون کانکور سال 1397 خورشیدی امروز اعلام شد 2018-08-01

از میان 170 هزار تن که در آزمون کانکور شرکت کرده بودند، 138 هزار تن آن موفق شدند به موسسات تحصیلات علای و نیمه عالی دولتی راه یابند.

دور چهارم مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا برگزار می شود 2018-07-31

دور چهارم گفتگوهای میان طالبان و دیپلومات های امریکایی پیش از فرا رسیدن عید قربان برگزار خواهد شد.