ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

ادامه کمک‌های رمضانی بنیاد خیریه‌ی نبی‌زاده

۱۳۹۷-۰۳-۰۲

بنیاد خیریه نبی‌زاده به ادامه‌ی کمک‌های رمضانی‌اش، شام‌گاه هفتم رمضان برای یک‌صد خانواده بی‌جا شده‌ی داخلی مواد اولیه غذایی توزیع نمود.

 

بسیاری از شهروندان در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر نیاز به کمک و دستگیری دارند.

بنیاد خیریه نبی زاده به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه اش، شام‌گاه دیروز (سه‌شنبه اول جوزا)، برای یک‌صد خانواده‌ی بی‌جا شده داخلی ناشی از جنگ و آسیب‌دیده‌های رویدادهای طبیعی، مواد اولیه غذایی توزیع نمود.

امان الله عزیزی، معاون بنیاد خیریه نبی‌زاده می‌گوید که کمک‌های این بنیاد تا ختم ماه مبارک رمضان برای افراد مستحق کشور ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: "بنیاد خیریه نبی‌زاده به ادامه‌ی کمک‌هایش از آغاز ماه مبارک رمضان، امروز برای یک‌صد خانواده دو قلم مواد غذایی اش را توزیع نمود. این خانواده‌ها آسیب دیده از جنگ‌ و سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های شمالی هستند."

محمدهاشم، نماینده بیجاشده گان سمنگان از کمک های همیشه گی و بشردوستانه بنیاد خیریه‌ی نبی‌زاده ابراز قدردانی نموده و و تاکید کرد که  در وضعیت کنونی بیشتری شهروندان نیاز به دستگیری دارند.

با این همه بنیاد خیریه‌ی  نبی‌زاده از آغاز ماه مبارک رمضان برای هزاران خانواده بی بضاعت مواد خوراکی خام و غذای طبخ شده کمک نموده است.

به گفته‌ی مسوولان این بنیاد، امدادرسانی بنیاد خیریه نبی‌زاده برای نیازمندان تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.