ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

حکومت در کار کمیسون انتخابات مداخله می‌کند

۱۳۹۷-۰۳-۰۲

قانون‌گذاران می‌گویند، حکومت با تعیینات اخیر در سکتورهای امنیتی در تلاش منهدسی انتخابات است و بار دیگر با رای شهروندان خیانت صورت خواهد گرفت.

 

شماری از قانون‌گذاران حکومت را به مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات متهم می‌کنند.

آنان می‌گویند، حکومت با تعیینات اخیر در سکتورهای امنیتی و ملکی، در تلاش مهندی انتخابات پیش‌رو است و مردم در این روند ملی، تصمیم گیرنده نخواهند بود.

جعفر مهدوی یک عضو مجلس نمایندگان گفت:" تعینات مقامات امنیتی و ملکی با مداخله ریاست جمهوری، برای زمینه برای تقلب انتخابات آینده افغانستان صورت می‌گیرد".

ظهیر سعادت نماینده دیگر پارلمان گفت:" رییس جمهورکسانی‌که را حداقل شفافیت را در برگزاری انتخابات در نظر دارند، می‌خواهد از سر راه دور بسازد و انتخابات را مطابق میل و خواست خودشان برگزار کنند".

اما حفیظ الله هاشمی عضو کمیسیون مستقل انتخابات مداخله ریاست جمهوری در کار این کمیسیون را رد می‌کند و می‌گوید که این نهاد تنها به حکومت وابستگی مالی دارد.

این درحالی‌ است معاذالله دولتی معاون کمیسیون انتخابات شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی از مداخله حکومت در کار کمیسیون و وارد کردن فشار بالای کمیشنران پرده برداشت.

فروش و جعل شناسنامه‌ها و برچسپ های انتخاباتی از سوی شماری نامزدان و نرسیدن مواد اساس انتخابات به ولسوالی‌ها از دیگر مواردی اند که نمایندگان از آن نگران اند.

گفته می‌شود که تا اکنون در بیش از 30 ولسوالی مواد اساس انتخاباتی نرسیده است.
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.