ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

نمایشگاه ملی کار در کابل برگزار شد

۱۳۹۷-۰۲-۰۹

هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد فرصت‌های شغلی از سوی ادارات دولتی و سکتور خصوصی برای کسانی گفته شده که در تلاش پیدا کردن شغل هستند.

 

هدف از برگزاریِ این نمایشگاه دو روزه ایجاد فرصت‎های شغلی برای جوانان و وصل کار فرما با طبقه‌ای کارگر گفته شده است. در این نمایشگاه بیش از 80 شرکت غرفه‎های ارایه‎ای معلومات را برای جوانان ایجاد کرده اند تا برای آنان معلومات ارایه کنند.

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی و اتاق های تجارت صنایع بر حمایت از سکتور خصوصی  تاکید می‌کنند و می‌گویند که پایان دادن به بیکاری در کشور نیاز به  کار مشترک دولت و سکتور خصوصی دارد.

لعل‌الدین آریوبی معین وزرات کار و امور اجتماعی در مورد برگزایِ این نمایشگاه گفت:« هدف این نمایشگاه ملی تقویت تولیدات سکتور خصوصی و رشد این بخش می‎باشد.»

با این حال منظور خالق رییس سازمان جهانی کار تأکید می‌کند که سازمان‌های ملی  باید زمینه‌ای کارهای مصوون در جامعه را ایجاد کند.

آقای خالق اضافه کرد:« ما همه اینجا کارمند هستیم و ادارات باید سهولت‌های تخنیکی را مطابق به پالیسی‌ها و راهبرد‌ها ایجاد  کنند. ایجاد کار مصوون در جامعه مسوولیت سازمان‌های ملی کشور است.»

بیشتر بازدید کنندگان این نمایشگاه جوانان هستند و دیدگاه‌های مختلف در مورد مؤثریت این‌گونه برنامه‌های دارند.

گفته می‌شود که در حال حاضر نزدیک به یک ممیز 9 میلیون تن در افغانستان بیکار هستند که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می‌دهد.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.