ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

نمایشگاه ملی کار در کابل برگزار شد

۱۳۹۷-۰۲-۰۹

هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد فرصت‌های شغلی از سوی ادارات دولتی و سکتور خصوصی برای کسانی گفته شده که در تلاش پیدا کردن شغل هستند.

 

هدف از برگزاریِ این نمایشگاه دو روزه ایجاد فرصت‎های شغلی برای جوانان و وصل کار فرما با طبقه‌ای کارگر گفته شده است. در این نمایشگاه بیش از 80 شرکت غرفه‎های ارایه‎ای معلومات را برای جوانان ایجاد کرده اند تا برای آنان معلومات ارایه کنند.

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی و اتاق های تجارت صنایع بر حمایت از سکتور خصوصی  تاکید می‌کنند و می‌گویند که پایان دادن به بیکاری در کشور نیاز به  کار مشترک دولت و سکتور خصوصی دارد.

لعل‌الدین آریوبی معین وزرات کار و امور اجتماعی در مورد برگزایِ این نمایشگاه گفت:« هدف این نمایشگاه ملی تقویت تولیدات سکتور خصوصی و رشد این بخش می‎باشد.»

با این حال منظور خالق رییس سازمان جهانی کار تأکید می‌کند که سازمان‌های ملی  باید زمینه‌ای کارهای مصوون در جامعه را ایجاد کند.

آقای خالق اضافه کرد:« ما همه اینجا کارمند هستیم و ادارات باید سهولت‌های تخنیکی را مطابق به پالیسی‌ها و راهبرد‌ها ایجاد  کنند. ایجاد کار مصوون در جامعه مسوولیت سازمان‌های ملی کشور است.»

بیشتر بازدید کنندگان این نمایشگاه جوانان هستند و دیدگاه‌های مختلف در مورد مؤثریت این‌گونه برنامه‌های دارند.

گفته می‌شود که در حال حاضر نزدیک به یک ممیز 9 میلیون تن در افغانستان بیکار هستند که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می‌دهد.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

معرفی نشدن ناظران انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات 2018-10-09

ناظران داخلی و خارجی این روند از سوی کمیسیون انتخابات همگانی نشده است

نتایج آزمون کانکور سال 1397 خورشیدی امروز اعلام شد 2018-08-01

از میان 170 هزار تن که در آزمون کانکور شرکت کرده بودند، 138 هزار تن آن موفق شدند به موسسات تحصیلات علای و نیمه عالی دولتی راه یابند.

دور چهارم مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا برگزار می شود 2018-07-31

دور چهارم گفتگوهای میان طالبان و دیپلومات های امریکایی پیش از فرا رسیدن عید قربان برگزار خواهد شد.