ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

تقویم برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام شد

۱۳۹۷-۰۲-۰۲

بر بنیاد این تقویم، ثبت نام نامزدان برای انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها به تاریخ پنجم ماه جوزا آغاز تا 22 همین ماه ادامه می‌یابد.

 

سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات موفق به اعلام تقویم تمامی مراحل انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها شد. این تقویم مراحل برگزاری انتخابات را چنین تعیین کرده است:

>  ثبت نام نامزدان به تاریخ 5 جوزا آغاز و تا 22 ماه جوزا ادامه می‌یابد.

> نشر فهرست نهایی نامزدان 12 اسد.

> نشر فهرست رای دهنده گان به تاریخ 23 اسد.

> نهایی سازی لست مرکزهای رای دهی از لحاظ امنیتی 2 سرطان.

> دوره پیکارهای انتخاباتی مجلس از 6 میزان تا به 25 میزان.

> پیکارهای انتخابات شوراهای ولسوالی ها از 11 میزان تا 25 میزان.

> روزهای 26 و 27 میزان سکوت بوده و نامزدان حق کارزارهای انتخاباتی را ندارند.

> به تاریخ 28 میزان هم روز برگزاری انتخابات می‌باشد.

همچنان به تاریخ 19 ماه عقرب نتایج ابتدایی و به تاریخ 29 ماه قوس نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان و نیز به تاریخ 18 قوس نتایج ابتدایی و به تاریخ 4 ماه دلو هم نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها اعلام خواهد شد.

وسیمه بادغیسی  معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات می‎‌گوید:« ممکن است که هزارها کاندید داشته باشیم برای انتخابات شورای ولسوالی و انتخابات ولسی جرگه بنابر این طرفداران این کاندیدان و یا خود شان باید همین حرکت را انجام بدهند تا مردم را به سمت ثبت نام سوق بدهنده.»

اما آیا این تقویم عملی خواهد شد؟

نعیم اصغری مسوول برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان عملی شدن این تقویم شک دارد. وی می‎گوید در صورتی این تقویم قابل اجرا می‌باشد که تعداد واجدین شرایط کمتر ثبت نام کنند در غیر آن این تقویم تغییر خواهد کرد.

با توجه به قانون اساسی، در بهار سال آینده انتخابات ریاست جمهوری باید برگزار شود و اما بر بنیاد تقویم فعلی، کمیسیون مستقل انتخابات تا ماه دلو مصروف انتخابات پارلمانی خواهد بود.

گلاجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد گفت:« کارمندان تخنیکی ما کار کرده اند. مشاورین جدید انتخاباتی نیز در نزدیکی ها استخدام خواهد شد. ما هم نگرانی داریم تا بتوانیم انتخابات ریاست جمهوری را در زمانش برگزار کنیم.»

تاکنون بیش از 230 هزار نفر در سراسر کشور برای اشتراک در انتخابات های آینده ثبت نام کرده که از این میان 52790 تن انان را بانوان تشکیل می دهد.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

طالبان پنج کارمند ماین روبی را در کندهار به گلوله بستند 2018-05-21

مسوولان امنیتی کندهار می‌گویند، این کارمندان که مصروف ماین روبی مسیر پروژه تاپی در ولسوالی میوند کندهار بودند، هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند.

طالبان با حملات می خواهند میان مردم فاصله ایجاد کنند 2018-05-21

سرور دانش معاون دوم رییس جمهورمی‌گوید، گروه طالبان همچنان با رویکردهای جدید می خواهد، حکومت افغانستان را وادار به معامله با حامیان خارجی اش کند.

یکصد خانواده از کمک های بنیاد خیریه نبی زاده مستفید شدند 2018-05-21

مسوولان بنیاد خیریه نبی زاده می گویند این کمک ها شامل آرد و روغن می باشد که به مستحق ترین افراد در ماه مبارک رمضان مساعدت کرده است.