ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

نَی از مداخله‌ای حکومت در کار رسانه‎ها نگرانی می‎کند

۱۳۹۶-۱۲-۲۱

نی می‌گوید، با وجود کم‎تر شدن دسترسی رسانه‎ها به اطلاعات اداره‎های حکومتی نیز در چگونه‎گی تهیه‎ای گزارش‎های رسانه مداخله می‎کند.

 

نهاد حمایت کننده‌ای رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید، با وجود توشیح و تعدیل قانون حق دسترسی به اطلاعات اما با گذشت هر روز دسترسی خبرنگاران به اطلاعات محدودتر می‌شود. این نهاد همچنان از مداخله‌ای حکومت در کار رسانه‌ها ابراز نگرانی می‌کند.

مجیب خلوت‌گر رییس اجراییهای این نهاد می‎گوید:« ما از دیرباری متوجه این هستیم که نماینده‎های حکومت و ادارات بسیار ویژه‎ای حکومتی در جریان نشست‎های رسانه‎ها و خبرگذاری‎ها مداخله می‎کنند.»

در همین حال شماری از خبرنگاران نیز از عدم پاسخگویی سخنگویان حکومت به آنان  و تبیض در برابر رسانه‌ها شاکی اند.

یکی از خبرنگاران در کابل می‎گوید:« سخنگویان حکومت حاضر نمی‌شوند که مصاحبه کنند. آنها یک تبعیض خیلی آشکار میان رسانه‎ها وجود دارد. مخصوصاً این تبعیض میان رسانه‎های داخلی و خارجی بسیار است.»

از سویی هم نهادهای حامیِ رسانه‌ها در حوزه‌ای غرب از محدود شدن دسترسی خبرنگاران به اطلاعات نگرانی دارند.

همایون نظری نماینده‌ای کمیته مصوونیت خبرنگاران در هرات میگوید:« دسترسی به مقام‎های امنیتی و بلند ربته از جمله والیها و قومندان‎های امنیه و مقام‎های امنیتی بسیار محدود شده است. به نوعی سازمان‌دهی شده دسترسی به اطلاعات محدود گردیده است.»

اما ریاست جمهوری در مورد این نگرانی خبرنگاران چنین دیدگاه دارد:« حکومت متعهد به آزادی بیان در کشور است. از آزادی بیان حمایت می‎کند. یک کمیته‎ به همکاری معاون دوم ریاست جمهوری کار می‎کنند که رسانه‎ها را حمایت کنند و قضایای مربوطه را حل نمایند.»

با این حال در ماه گذشته نماینده‌گان نهادهای حامیِ خبرنگاران درهرات، نامه‌های را با درج تمام چالش فرا راه رسانه‌ها و خبرنگاران، به دفتر مطبوعات ریاست جمهوری و رییس جمهوری ارسال داشته اند که تاکنون پاسخی به آنان داده نشده است.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

معرفی نشدن ناظران انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات 2018-10-09

ناظران داخلی و خارجی این روند از سوی کمیسیون انتخابات همگانی نشده است

نتایج آزمون کانکور سال 1397 خورشیدی امروز اعلام شد 2018-08-01

از میان 170 هزار تن که در آزمون کانکور شرکت کرده بودند، 138 هزار تن آن موفق شدند به موسسات تحصیلات علای و نیمه عالی دولتی راه یابند.

دور چهارم مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا برگزار می شود 2018-07-31

دور چهارم گفتگوهای میان طالبان و دیپلومات های امریکایی پیش از فرا رسیدن عید قربان برگزار خواهد شد.