ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

انتظار عبداالله عبدالله از طالبان؛ به صلح بپیوندید!

۱۳۹۶-۱۲-۲۱

رییس اجراییه در نشست شورای وزیران با گفته است کسانی‌که به ندای صلح لبیک نمی‌گویند در صف تاریک تاریخ افغانستان قرار خواهد گرفت.

 

نزدیک به دو هفته از نشست دوم روند کابل و فراخوان صلح حکومت مبنی بر پیوستن طالبان به روند صلح می‌گذرد اما این گروه تا هنوز به این فراخوان پاسخ مثبت نداده است.

عبدالله عبدالله رییس اجراییه در نشست شورای وزیران می‌گوید کسانی‌که صلح را رد می‌کنند، در صف تاریک تاریخ افغانستان قرار خواهد داشت.

آقای عبدالله گفته است:« تا به حال جوابی‎ را که از طالبان توقع داشتیم به دست نیاوردیم. البته آنهایی‎که پیام صلح را رد می‎کنند و دست به جنایت می‎زنند در صف تاریک تاریخ افغانستان جای شان خواهد بود.»

آقای عبدالله صلح را خواست تمام شهروندان خوانده تأکید می‌کند که برای رسیدن به صلح در کشور نیاز است که همه موضِع واحد داشته باشند.

رییس اجراییه اضافه کرد:« هر قدری‎که در جبهه‎ای صلح، وحدت و اتفاق وجود داشته باشد، تضمین این‎که ما به صلح برسیم و همه‎ای مردم ما از آن مستفید شود وجود دارد.»

از سوی دیگر آقای عبدالله در این نشست با آنکه از حل اختلاف‌ها میان ارگ و عطامحمد نور در آینده نزدیک خبر می‌دهد همچنان تعهد می‌سپارد  که حکومت وحدت‌ملی در سال آینده‌ای خورشیدی باجدیت برای بهبود اوضاع و ارایه خدمات به مردم کار خواهد کرد.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که به باور آگاهان سیاسی افغانستان بیش از هر زمان دیگر، از رهگذر امنیتی، سیاسی و اقتصادی، در وضعیت نامناسب قرار دارد.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.