ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

آمریکا در تأمین امنیت افغانستان ناکام مانده است.

۱۳۹۶-۱۲-۲۰

شماری از سناتوران می‎گویند مأموریت امریکا و ناتو به هدف کاهش ناامنی‌ها در کشور ناکام بوده و آنان باید به مردم افغانستان پاسخ‌گو باشند.

 

سناتوران در دومین روز کاری شان، نسسبت به وضعیت بد امنیتی ابراز نگرانی می‌کنند. آنان از مأموریت امریکا و ناتو در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی به شدت انتقاد کرده می‌گویند که ناتو و امریکا در پیکار با هراس‌افکنی در افغانستان ناکام مانده اند و باید به مردم افغانستان پاسخ‌گو باشند.

نادر بلوچ یکی از اعضای مجلس سنا می‎گوید:« دوست‎های بین‎المللی ما که در افغانستان حضور دارند واقعن بر عملکرد خود در تأمین امنیت در افغانستان ناکام هستند. این موضوع را باید بپذیرند. آنها باید برای ملت افغانستان پاسخگو باشند.»

شماری دیگری از سناتوران نسبت به افزایش ناامنی‌ها در بخش‌های شمال کشور نگرانی کرده و از نهادهای امنیتی می‌طلبند تا در این راستای به گونه‌ای فوری و جدی توجه کنند.

گلالی اکبری یکی دیگر از اغضای این مجلس می‎گوید:« هنوز هم نا امنی‌ها در شمال مخصوصاً در ولایت بدخشان افزایش یافته است.»

اما پس از بحث‌های امنیتی، دو سناتور بر سر شیوه‌ای انتخاب اعضای کمیسیون‌های مجلس سنا باهم به درگیری فزیکی پرداختند.

بربنیاد اصول وظایف داخلی مجلس سنا، هرگاه یکی از اعضای مجلس به درگیری فزیکی اقدام می‌کند، باید برای یک ماه وظیفه و همه امتیاز اش به تعلیق در آید. اما رییس این مجلس تأکید دارد که این موضوع را بررسی خواهد کرد.

 

 
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.