ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

غنی: دستگاه‎های کشفی باید تقویت شود.

۱۳۹۶-۱۲-۱۹

آقای غنی که در مراسم افتتاح فرماندهی مشترک قطعات خاص اشتراک کرده بود از اداره امنیت ملی خواست که بر تقویت بخش‌های کشفی واستخباراتی تلاش کنند.

 

رییس جمهور به اهمیت کشف و استخبارات اشاره کرده و از نهادهای امنیتی می‌خواهد که بر تقویت این بخش‌ها تلاش به خرج دهند.

او می‎گوید:« ضرورت این است که تمام اراکین دولتی در دیگر بخش‌ها کشف را جدی بگیرند. اطلاعات را جدی بگیرند و بر اساس اطلاعات اقدامات کنند. امنیت ملی باربار وظیفه‎ای ملی خود را اجرا کرده ولی بعضی وقت‎ها دوست‎های ما تا جایی مصروف بودند که اهمیت کشف را درک نکردند.»

آقای غنی هم‌چنان می‌پذیرد که هنوزهم چالش‌های جدی در کشور وجود دارد و جنگ کنونی به گفته وی وحشیانه و بی مرز است.

آقای غنی از منسوبین امنیت ملی می‌خواهد که با متهمان در چارچوب قوانین کشور رفتار کرده و از هرگونه شکنجه و بدرفتاری خودداری کنند.

رییس جمهور اضافه می‎کند:« در امنیت ملی شکنجه، اعمال غیر انسانی جای ندارد. شما آن امنیت ملیِ نیستید که خدای ناخواسته بالای تان تهمت شکنجه صورت بگیرد.»

محمد معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی ایجاد فرماندهی مشترک قطعات خاص و واکنش امنیت ملی را برای انجام بهتر عملیات‌ها موثر عنوان می‌کند.

آقای ستانیکزی می‎گوید:« این قطعات زیر قومانده‎‌ای یک اداره‌ای خاص انسجام پیدا بکند و در هماهنگی خاص با وزارت داخله عملیات خود را اجرا بکند.

فرماندهی قطعات خاص و واکنش امنیت ملی پس از این به صورت مشترک به انجام مأموریت‌های دشوار نظامی در بخش‌های مختلف کشور می‌پردازند.
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.