ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

عطا محمد نور وارگ به توافق می رسند

۱۳۹۶-۱۲-۱۳

 

بزودی کشمکش های به میان آمده میان ریاست جمهوری و عطامحمد نور حل می شود.

ویس احمد برمک، وزیر امور داخله در نشستی گفته است که حکومت مرکزی برای رسیدن به یک تفاهم با آقای نور نزدیک شده و گفتگوهای دوطرف نتیجه داده است.
عکاس: الهام حسین قاطع

آسیای میانه در تهدید فعالیت هرا‌س‌افکنی 2018-05-23

وزیر دفاع روسیه می‌گوید، وضعیت در افغانستان به‌سوی ثبات پیش نمی‌رود و گروه‌های تروریستی درپی نفوذ به آسیای میانه از خاک افغانستان اند.

تجاوز گروهی بر یک دختر خورد سال در هرات 2018-05-23

مسوولان بیمارستان هرات می‌گویند، وضعیت روحی این دختر خوب نیست و اکنون زیر درمان قرار دارد.

حکومت در کار کمیسون انتخابات مداخله می‌کند 2018-05-23

قانون‌گذاران می‌گویند، حکومت با تعیینات اخیر در سکتورهای امنیتی در تلاش منهدسی انتخابات است و بار دیگر با رای شهروندان خیانت صورت خواهد گرفت.