ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

اکثریت مردم خواستار نظام غیر متمرکز در کشور هستند

۱۳۹۶-۱۲-۰۳

پژوهش تازه مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان در مورد چگونگی نظام سیاسی در کشور نشان می‌دهد که بیشتر اشتراک کننده گان، خواهان تغییر نظام متمرکز شده اند.

 

مرکز مطالعات راهبردی افغانستان پژوهش تازه‌ای را در نه ماه پیرامون چگونه‌گی نظام‌های سیاسی بدیل در افغانستان انجام داده که بیشتر اشتراک کننده‌گان، خواهان تغییر نظام ریاستی کنونی شده اند.

زلمی نشاط دره‌یی نویسنده‌ای این گزارش می‎گوید:« بیشترین پرسش شونده‎ها خواستار تغییر نظام ریاستی کنونی به یک نظام غیر متمرکز شده اند.»

در این گزارش با احزاب سیاسی، نمایندهگان اقوام، اعضای شورای ملی، دانشجویان و نمایندهگان زنان گفتوگو شده است.

در این میان شماری از قانون‌گذاران نیز تأکید بر تغییر نظام سیاسی کنونی دارند.

محی‌الدین مهدی عضو مجلس نماینده‌گان می‎گوید:« من استدال کردم که نظام صدارتی باشد. در تاریخ افغانستان نو که دو نیم قرن عمر دارد همیشه افغانستان دارای یک صدر اعظم بوده است و هیچ‎گاه نظام متمرکز نبوده است.»

این پژوهش در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، ننگرهار، کندهار، جوزجان و بامیان انجام شده و در آن با 49 نفر گفت‌وگوی رو در رو صورت گرفته است.
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.