ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

پروژه‌ای تاپی به روز جمعه افتتاح خواهد شد

۱۳۹۶-۱۲-۰۱

مسوولان محلی هرات می‌گویند تمامی آمادگی‌ها بابت افتتاح این پروژه روی دست گرفته شده و هم زمان با افتتاح این پروژه قرار است خط آهن، پروژه انتقال برق و فایبری نوری نیز افتتاح شود.

از سوی هم در آستانه افتتاح این پروژه‌ای بزرگ اقتصادی شماری از جوانان در شهر هرات با برگزاری مراسم ویژه از این روند استقبال کردند.

در همین حال محمد آصف رحیمی والی هرات می‎گوید:« رییس جمهور به روز جمعه برای افتتاح خط آهن، فایبر نوری و افتتاح پروژه‌ای تاپی به هرات خواهد آمد.»
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.