ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

قاچاق مواد مخدر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

۱۳۹۶-۱۱-۳۰

بررسی‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که در برخی موارد پولیس نیز در قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی کابل دست داشته اند.

 

بررسی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر و استفاده از زنان در قاچاق این پدیده نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

این مرکز تأکید دارد که در برخی موارد، پولیس نیز قاچاقبران را در انتقال مواد مخدر در میدان هوایی کابل همکاری کرده است.

خالد موحد سخنگوی این مرکز می‎گوید:« یک قضیه‎ای اخیر در مورد قاچاق مواد مخدر در فرودگاه کابل نشان داد که پولیس ما متأسفانه در زمینه‎ای قاچاق مواد مخدر دست دارند.»

سخنگوی این مرکز تأکید دارد که تنها در ماه دلو سال روان، 57 قضیه‌ای جرم‌های مواد مخدر را ثبت کرده اند و 59 تن به شمولِ دو زن نیز در پیوند به این جرم‌ها بازداشت شده اند.

آقای موحد می‎گوید بیشتر این قضیه‌ها در ولایت‌های کابل و ننگرهار ثبت شده است. از سویی هم گفته می‌شود که برای کاهش در قاچاق مواد مخدر، کد جزایی افغانستان مقدار حبس را برای عاملان قاچاق مواد مخدر  از 20 سال به 30  سال افزایش داده و در مقدار جریمه‌های نقدی نیز تغییراتی به وجود آمده است.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.