ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

ادامه‎ای کمک‎های بنیاد خیریه‎ای نبی‎زاده به نیازمندان

۱۳۹۶-۱۱-۲۲

این بنیاد بار دیگر برای یکصد خانواده‎ای مستحق مواد غذایی شامل آرد و روغن مساعد کرده است.

 

بیکاری و افزایش فقر و ناداری آن هم در فصل زمستان خانوادههای زیادی را با مشکلات روبهرو ساخته است. شماری از شهروندان که از رهگذر اقتصادی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارند، ضعف اقتصادی، بیکاری و تنگدستی، آنان را شدیداً میازارد.

یکی از کسانی‎که از این کمک‎ها مستفید شده است می‎گوید:« ما هفت عضو در فامیل هستیم. کار مناسبی نداریم. تنها یکی از ما میتواند روزانه درآمد بسیار کم داشته باشد. پولی‎که او به دست می‎آورد برای ما کافی نیست.»

در همین حال، بنیاد خیریهای نبیزاده که پیوسته دست مستمندان را گرفته است، یکبار دیگر با درک از وضعیت کنونی، هزاران خانواده را تحت پوشش کمکهای اش قرار میدهد. این بنیاد در تازهترین مورد، برای یکصد خانوادهای بیبضاعت در بلخ، مواد غذایی مساعدت کرد.

امان الله عزیزی معاون بیناد خیریه نبی زاده می‎گوید:« قسمی‎که وعده کرده بودیم کمک‎های بنیاد خیریه‎ای نبی‎زاده در فصل زمستان ادامه خواهد داشت، اینک یکصد خانواده‎ای دیگر را نیز تحت پوشش کمک‏های این بنیاد قرار گرفت. روند این کمک‎ها بر اساس تقسیم اوقات ترتیب شده ادامه خواهد داشت.»

شماری از کسانی که در فصل زمستان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند از کمکهای به موقع و همیشهگی بنیاد خیریه نبی زاده ابراز قدردانی می‎کنند.

بنیاد خیریهای نبیزاده از آغاز زمستان تاکنون، صدها خانوادهای نادار را تحت پوشش کمکهایش قرار داده است. به گفتهای مسوولان این بنیاد،  برنامهای امدادی آنان در سایر بخشهای کشور و برای افراد نیازمند عملی خواهد شد تا اندکی از مشکلات این افراد، کاسته شود.
عکاس: الهام حسین قاطع

معرفی نشدن ناظران انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات 2018-10-09

ناظران داخلی و خارجی این روند از سوی کمیسیون انتخابات همگانی نشده است

نتایج آزمون کانکور سال 1397 خورشیدی امروز اعلام شد 2018-08-01

از میان 170 هزار تن که در آزمون کانکور شرکت کرده بودند، 138 هزار تن آن موفق شدند به موسسات تحصیلات علای و نیمه عالی دولتی راه یابند.

دور چهارم مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا برگزار می شود 2018-07-31

دور چهارم گفتگوهای میان طالبان و دیپلومات های امریکایی پیش از فرا رسیدن عید قربان برگزار خواهد شد.