ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

ادامه‎ای کمک‎های بنیاد خیریه‎ای نبی‎زاده به نیازمندان

۱۳۹۶-۱۱-۲۲

این بنیاد بار دیگر برای یکصد خانواده‎ای مستحق مواد غذایی شامل آرد و روغن مساعد کرده است.

 

بیکاری و افزایش فقر و ناداری آن هم در فصل زمستان خانوادههای زیادی را با مشکلات روبهرو ساخته است. شماری از شهروندان که از رهگذر اقتصادی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارند، ضعف اقتصادی، بیکاری و تنگدستی، آنان را شدیداً میازارد.

یکی از کسانی‎که از این کمک‎ها مستفید شده است می‎گوید:« ما هفت عضو در فامیل هستیم. کار مناسبی نداریم. تنها یکی از ما میتواند روزانه درآمد بسیار کم داشته باشد. پولی‎که او به دست می‎آورد برای ما کافی نیست.»

در همین حال، بنیاد خیریهای نبیزاده که پیوسته دست مستمندان را گرفته است، یکبار دیگر با درک از وضعیت کنونی، هزاران خانواده را تحت پوشش کمکهای اش قرار میدهد. این بنیاد در تازهترین مورد، برای یکصد خانوادهای بیبضاعت در بلخ، مواد غذایی مساعدت کرد.

امان الله عزیزی معاون بیناد خیریه نبی زاده می‎گوید:« قسمی‎که وعده کرده بودیم کمک‎های بنیاد خیریه‎ای نبی‎زاده در فصل زمستان ادامه خواهد داشت، اینک یکصد خانواده‎ای دیگر را نیز تحت پوشش کمک‏های این بنیاد قرار گرفت. روند این کمک‎ها بر اساس تقسیم اوقات ترتیب شده ادامه خواهد داشت.»

شماری از کسانی که در فصل زمستان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند از کمکهای به موقع و همیشهگی بنیاد خیریه نبی زاده ابراز قدردانی می‎کنند.

بنیاد خیریهای نبیزاده از آغاز زمستان تاکنون، صدها خانوادهای نادار را تحت پوشش کمکهایش قرار داده است. به گفتهای مسوولان این بنیاد،  برنامهای امدادی آنان در سایر بخشهای کشور و برای افراد نیازمند عملی خواهد شد تا اندکی از مشکلات این افراد، کاسته شود.
عکاس: الهام حسین قاطع

وزارت خارجه: ما روی یک برنامه صلح با پاکستان کار می کنیم. 2018-07-22

مقام ها در وزارت خارجه می گویند افغانستان و پاکستان روی ایجاد یک طرزالعمل مشترک برای دست یابی به صلح به توافق رسیده اند.

افغانستان دومین کشور خطرناک برای سرمایه گذاری در جهان 2018-07-22

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه اش نگاشته است که سرمایه گذاری و میزان تجارت در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه کاهش یاقته است.

طالبان: ما مصروف گفتگوی غیر مستقیم با امریکا هستیم. 2018-07-21

یک منبع از گروه طالبان به تلویزیون ان بی اس تایید کرده که نمایندگان این گروه چند بار با مقام های امریکایی در افغانستان و کشورهای قطر دیدار داشته اند.