ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

ایجاد کمیسیون مشترک امنیتی کابل – تاشکنت

۱۳۹۶-۱۱-۲۱

 

حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی در نخستین نشست مشترک امنیتی افغانستان  ازبیکستان اشتراک کرده است.

دراین نشست، دو طرف توافق کرده اند تا برنامه های اجرایی کمیسیون مشترک امنیتی دو کشور را عملی کنند.

دو طرف همچنان همکاری های دوجانبه را برای صلح، پیشرفت و تطبیق پروژه های درازمدت انکشافی در امنیت و ثبات منطقه مهم خواندند.

این کمیسیون همچنان بر مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر تأکید نموده و امنیت در افغانستان برای ثبات منطقه مهم خوانده است

 




عکاس: الهام حسین قاطع

معرفی نشدن ناظران انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات 2018-10-09

ناظران داخلی و خارجی این روند از سوی کمیسیون انتخابات همگانی نشده است

نتایج آزمون کانکور سال 1397 خورشیدی امروز اعلام شد 2018-08-01

از میان 170 هزار تن که در آزمون کانکور شرکت کرده بودند، 138 هزار تن آن موفق شدند به موسسات تحصیلات علای و نیمه عالی دولتی راه یابند.

دور چهارم مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا برگزار می شود 2018-07-31

دور چهارم گفتگوهای میان طالبان و دیپلومات های امریکایی پیش از فرا رسیدن عید قربان برگزار خواهد شد.