ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

ایجاد کمیسیون مشترک امنیتی کابل – تاشکنت

۱۳۹۶-۱۱-۲۱

 

حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی در نخستین نشست مشترک امنیتی افغانستان  ازبیکستان اشتراک کرده است.

دراین نشست، دو طرف توافق کرده اند تا برنامه های اجرایی کمیسیون مشترک امنیتی دو کشور را عملی کنند.

دو طرف همچنان همکاری های دوجانبه را برای صلح، پیشرفت و تطبیق پروژه های درازمدت انکشافی در امنیت و ثبات منطقه مهم خواندند.

این کمیسیون همچنان بر مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر تأکید نموده و امنیت در افغانستان برای ثبات منطقه مهم خوانده است

 
عکاس: الهام حسین قاطع

طالبان پنج کارمند ماین روبی را در کندهار به گلوله بستند 2018-05-21

مسوولان امنیتی کندهار می‌گویند، این کارمندان که مصروف ماین روبی مسیر پروژه تاپی در ولسوالی میوند کندهار بودند، هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند.

طالبان با حملات می خواهند میان مردم فاصله ایجاد کنند 2018-05-21

سرور دانش معاون دوم رییس جمهورمی‌گوید، گروه طالبان همچنان با رویکردهای جدید می خواهد، حکومت افغانستان را وادار به معامله با حامیان خارجی اش کند.

یکصد خانواده از کمک های بنیاد خیریه نبی زاده مستفید شدند 2018-05-21

مسوولان بنیاد خیریه نبی زاده می گویند این کمک ها شامل آرد و روغن می باشد که به مستحق ترین افراد در ماه مبارک رمضان مساعدت کرده است.