ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

ناکامی امریکا و ناتو در جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان

۱۳۹۶-۰۹-۲۱

دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) در گزارش، که تازه به نشر رسانده از افزایش کشت کوکنار در افغانستان خبر داده است.

 

در این گزارش آمده است، حجم زمین‌های که زیر کشت کوکنار در افغانستان رفته است به میزان 28 هزار هکتار یعنی "63 درصد" افزایش یافته است و این سطح کشت کوکنار در افغانستان یک رکورد جدیدی از زمان آغاز نظارت سیستماتیک (سال 1994) این کشور در سطح جهان قایم کرده و رکورد پیشین آن که به 104 هزار هکتار یا 46 درصد را شکسته است.

کشت کوکنار، اعتیاد به مواد مخدر حالا در افغانستان مانند یک سونامی خاموش حکومت و مردم افغانستان را گروگان گرفته و زنده‎گی مردم این کشور را روز به روز به سوی تباهی میکشاند.

برای این که بتوانیم علتهای رشد کشت کوکنار و ازدیاد شمار معتادان را در افغانستان بدانیم، خبرنگار ما با کارشناس مسایل مواد مخدر، وکیل و کارمند عالی رتبه وزارت مواد مخدر  مصاحبه کرده است که تقدیم شما می کنیم:

ذبیح الله دایم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در گفت و گو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: نسبت به سال 2016 در سال 2017 تولید مواد مخدر 87 درصد افزایش یافته است.

مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال 2016 مقدار 4800 تن تریاک در افغانستان تولید شده بود، که این مقدار در سال 2017 به 9000 تن رسید. همچنین کشت خشخاش در حدود 63% افزایش یافته است. در سال 2017 تقریبا سه صد و 28 هزار هکتار زمین زیر کشت مزارع کوکنار قرار دارند، که در تاریخ افغانستان به این پیمانه کوکنار کشت نشده بود.

 او عوامل افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را چنین بر می‎شمارد:

عامل اول: تقاضا در منطقه — نزدیک به 15 تا 20 میلیون معتاد تنها در منطقه زنده‎گی میکنند، که این خود یکی از فشارهایست که با عث افزایش کشت در نقاط مختلف افغانستان میشود.

عامل دوم: مشکلات امنیتی — در ساحاتیکه چالشهای امنیتی بیشتر است کشت و قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است.

عامل سوم: عامل عمده و مهم — نفع بزرگ مافیای مواد مخدر — نظر به سرویهای 2012-2013 عواید سالانه مافیای مواد مخدر از 5 تا 70 میلیارد دالر است، که نزدیک به 5 تا 30 درصد آن به کشاورزان می‎رسد، 95 تا 97 درصد آن به مافیای که در بیرون از افغانستان به سر میبرند، میرسد.

 

آقای دایم در پاسخ به سوال خبرنگار اسپوتنیک در مورد این که چرا نیروهای خارجی در افغانستان در قسمت منع کشت و قاچاق مواد مخدر کمک و همکاری نمیکنند، گفت:

«چالش مواد مخدر را نمیتوان تنها به کشور امریکا و یا بریتانیا اختصاص داد».

به نظر وی، تنها این کشور ها نباید در این زمینه مبارزه کنند. مشکل مواد مخدر یک مشکل جهانی است و به یک مبارزه‎ی جدی و همگانی تمام کشور ها نیاز دارد.

آقای دایم امیدوار است، که تمام کشورها از جمله روسیه، کشورهای آسیای میانه، اتحادیه‎ی اروپا و کشورهای عربی در قسمت منع کشت و قاچاق مواد مخدر سهم فعال داشته و برنامههای برای کشت به دلیل آن به خاطر جلوگیری از آن داشته و در قسمت جلوگیری از تردد مواد مخدر از مسیرهای کشور های شان و برعکس قاچاق مواد کیمیاوی و پریکرسرها به افغانستان داشته باشند.

قاچاق مواد کیمیاوی و پریکرسرها به افغانستان

پیش ماده یا پریکرسر به انگلیسی (Precursor): به ترکیبی در کیمیا گفته میشود که در واکنش کیمیاوی شرکت کرده و ترکیب نویی را میسازد.

یکی از چالشهای بزرگ که پول مافیا را از سیاه به سفید تبدیل میکند، قاچاق مواد کیمیاوی و پریکرسرها به افغانستان میباشد. در فابریکههای که این مواد کیمیاوی تولید میشوند، قیمت یک لیتر آن از یک الی پنج دالراست، اما زمانی که به افغانستان میرسد، قیمت آن از پنجصد الی یک هزار دالر افزایش مییابد.

در جریان بیشتر از 16 سال حضور امریکا و ناتو در افغانستان، مأموریت مشترک نیروهای نظامی افغانستان و نیروهای «حمایت قاطع» به رهبری ناتو، برای نخستین بار در هلمند هشت کارخانه‌ی عمده‌ی که در آنها تریاک به هیرویین تبدیل میشد را از بین بردند.

آیا تمرکز عمده‎ی این عملیات، بالای هلمند به ویژه ولسوالیهای سنگین، موسی قلعه، کجکی و نوزاد بود؟

ذبیح الله دایم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این باره گفت:

«این یک دست آورد بزرگ نه تنها در قسمت از بین بردن مواد مخدر، بلکه خشکانیدن ریشههای مالی تروریزم یا طالبان بود.»

طالبان سالانه نفع بزرگ از راه قاچاق مواد مخدر دارند و از بین بردن چنین کارخانههای مواد مخدر باعث ازدیاد امنیت میشود و هر اندازهیکه امنیت در افغانستان بیشتر شود به همان اندازه کشت و تولید مواد مخدر کاهش مییابد.

قابل یادآوریست، که تولید تریاک در افغانستان از سال 2001 پس از ورود نظامیان ایالات متحده امریکا و ناتو به این کشور رشد بیشتری یافته است.

به گفته‎ی کارشناسان دوران مواد مخدر زیادتر به مافیا و قاچاقچیان بین المللی پیوند دارد و از ساحههای وسیع چون امریکا و اروپا گرفته تا کشورهای مختلف دیگر، یک پروژه پیچیده را در بر میگیرد.

در همین پیوند الحاج مولوی شهزاده شاهد عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ولسی جرگه افغانستان در گفت وگوی با خبرگزاری اسپوتنیک گفت:

«امریکا و ناتو برای از بین بردن تروریزم، رعایت آزادی و حقوق زنان و همچنین مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر وارد افغانستان شدند، اما طی بیش از 16 سال ناکام ماندند.»

او میگوید، طبق گزارشهای که برای ما میرسد، در کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خودی کشورهای خارجی دست دارند و خود شان این مواد را از یکجا به جای دیگر انتقال میدهند.

بر اساس گفتههای آقای شاهد، کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات همیشه در تلاش کاهش کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هست، اما با آن هم این پدیده در کشور روز به روز افزایش مییابد.

به نظر وی، کشت و قاچاق مواد مخدر یک چالش بزرگ نه تنها برای افغانستان، بلکه برای کشور های همسایه و منطقه نیز می باشد و تمام کشور ها باید با هم یکجا در این عرصه مبارزه نمایند.

در مورد این که چرا امریکا در قسمت منع قاچاق و مواد مخدر با افغانستان همکاری نمیکند احمد نصیر ترکی، آگاه مسایل سیاسی و استاد دانشگاه گفت:

«در هيچ جاى راهبرد ناتو و امريكا برای افغانستان به نابودی مواد مخدر پرداخته نشده و آنرا بخش از مأموريت شان نمىپندارند.»

وی میگوید، ظاهراً هدف امريكایىها در افغانستان به مبارزه با هراس افگنى خلاصه مىشود نه چيز ديگر. گرچند دست آورد هاى در امر مبارزه با دهشت افگنى داشته اند، اما در برخى موارد جداً كوتا آمده اند از جمله میتوان مهار توليد مواد مخدر و تأمين امنيت را نام برد.

در ادامه آقای تَرَکی گفت:

«شايد بى مورد نباشد اگر ادعا بكنيم كه در صفوف نيروهاى نظامى امريكا و بريتانيا افرادى هستند كه از مواد مخدر افغانستان پول به دست ميآورند».

باید گفت، که در مورد دست داشتن نيروهاى نظامى امريكا و بريتانيا بارها  شماری از نمایندگان مجلس در افغانستان انتقاد تند کرده اند. آنها هشدار میدهند، تا زمانیکه نیروهای امریکایی و انگلیسی در افغانستان حضور داشته باشند، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر که سبب اصلی گسترش نا آرامیها در کشور است، کاهش نمییابد.

طبق گفتههای این نمایندگان، نیروهای امریکایی و انگلیسی از قاچاق مواد مخدر ده‌ها میلیارد دالر به دست آورده و میآورند، در حالیکه قربانی آن مردم افغانستان است و کنترل مواد مخدر و ترافیک از توان دولت افغانستان بالاست.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

معرفی نشدن ناظران انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات 2018-10-09

ناظران داخلی و خارجی این روند از سوی کمیسیون انتخابات همگانی نشده است

نتایج آزمون کانکور سال 1397 خورشیدی امروز اعلام شد 2018-08-01

از میان 170 هزار تن که در آزمون کانکور شرکت کرده بودند، 138 هزار تن آن موفق شدند به موسسات تحصیلات علای و نیمه عالی دولتی راه یابند.

دور چهارم مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا برگزار می شود 2018-07-31

دور چهارم گفتگوهای میان طالبان و دیپلومات های امریکایی پیش از فرا رسیدن عید قربان برگزار خواهد شد.