ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

عقب نشینی امریکا و پیشرفت روسیه در شرق میانه

۱۳۹۶-۰۸-۰۸

در حال حاضر، روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دارای بیشترین نفوذ در شرق میانه است.

 

در نتیجه، کشورهای کلیدی منطقه به منظور تلاش محافظت از منافع حیاتی خود از مسکو بازدید به عمل می‌آورند، به خصوص پس از آن که، آنها  متوجه شدند که نقش مسکو در این نقطه داغ جهان افزایش یافته است.

به طور سنتی، کشورهای منطقه نزدیک به مسکو به دنبال گسترش همکاری دوجانبه هستند و حتی متحدین ایالات متحده به سوی روسیه عجله دارند. این وضعیت، در شکل و محتوا غیرمعمول است و از این جهت به طور دلیل قانع کننده مطرح می‌شود که واشنگتن در منطقه‌ دیگر اعتماد متحدین اش را از دست داده است.

البته، در سال‌های اخیر این تغییرات در منطقه با تقویت مواضع مسکو از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی مربوط نمی‌باشد، بلکه دلیل آنها کاهش نفوذ امریکا است. "دکترین اوباما" پیامدهای فاجعه بار برای کشورها و مردم منطقه داشت. به ویژه هنگامی‌که اداره اوباما به طور رسمی مسکو را جهت شرکت در درگیرهای نظامی دعوت کرد.

مشکل اساسی در اینجا است که بیشتر تصامیم که در گذشته اتخاذ شده بود، نمی‌تواند تغییر کند. بنابر این، اداره‌ی ترامپ قول داده، تا از بسیاری تصامیم  که اوباما در بخش‌های مختلف از جمله درمورد مشکلات شرق‌میانه اتخاذ کرده بود، عقب‌نشینی کند. این در حالیست که سیاست قدیمی اوباما در بسیاری از کشورها، به ویژه در سوریه، به جای خود باقی مانده است.

در دهه‌ی گذشته، اداره ایالات متحده‌ی امریکا همه متحدین خود را در منطقه نا امید و مأیوس کرده است. امریکا منافع آنها را در نظر نه گرفت و به آنچه که وعده داده بودند، دست، نیافتند. طبیعی است که متحدان اعتماد بر واشنگتن را از دست دادند و به روسیه به منظور کاهش تلفات ناشی از سیاست ایالات متحده، رو آوردند.

از سال گذشته، مسکو به مرکز جذاب برای اسراییل، ترکیه، عربستان سعودی و دیگر متحدان واشنگتن مانند اردن، مصر و قطر مبدل گشته است. با نزدیک شدن به مسکو، آنها آنچه را که برای آنها اهمیت دارد، دریافت می‌کنند، چیزی که آنها نمی‌توانند حتی به عنوان متحدان ایالات متحده، از آن کشور دریافت کنند.

بسیاری از این کشورها از وعده‌ها و توصیه‌های امریکا خسته شده اند، اما واضح است که این بدان معنی نیست که نزدیکی با مسکو راه حل همه مشکلات است و روابط نزدیک با آن در دراز مدت مفید خواهد بود. تجربه نشان می‌دهد که روسیه از این کشورها برای افزایش نفوذ خود استفاده می‌کند، اما روسیه می‌تواند با قبول فداکاری با برخی کشورهای منطقه روابط نزدیکی برقرار کند، اگر احساس کند که منافع ملی آن تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

البته، مسکو به اندازه‌ی کافی قوی نیست که نفوذ خود را در منطقه به طور دوامدار حفظ کند، اما، سردرگمی امریکایی‌هااز یک طرف و روگردانی بازیگران منطقه به سوی روسیه، از سوی دیگر، یقیناً به نفع آن تمام خواهد شد. این بدون شک، پیامدهای برای روابط بین کشورهای منطقه و همچنان بین آنها و ایالات متحده امریکا خواهد داشت. 
عکاس: الهام حسین قاطع

طالبان پنج کارمند ماین روبی را در کندهار به گلوله بستند 2018-05-21

مسوولان امنیتی کندهار می‌گویند، این کارمندان که مصروف ماین روبی مسیر پروژه تاپی در ولسوالی میوند کندهار بودند، هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند.

طالبان با حملات می خواهند میان مردم فاصله ایجاد کنند 2018-05-21

سرور دانش معاون دوم رییس جمهورمی‌گوید، گروه طالبان همچنان با رویکردهای جدید می خواهد، حکومت افغانستان را وادار به معامله با حامیان خارجی اش کند.

یکصد خانواده از کمک های بنیاد خیریه نبی زاده مستفید شدند 2018-05-21

مسوولان بنیاد خیریه نبی زاده می گویند این کمک ها شامل آرد و روغن می باشد که به مستحق ترین افراد در ماه مبارک رمضان مساعدت کرده است.