ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

اگرتا یکماه چالش‌ها در روند انتخابات حل نشود استعفا می‌کنم

۱۳۹۶-۰۷-۲۰

عبدالعزیز آریایی رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید هرگاه تا یک‌ماه آینده، چالش‌های موجود در این کمیسیون حل نگردد، از سمت اش کنار می‌رود.

 

پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر موجودیت چالش‌ها در کار کمیسیون‌های انتخاباتی، اکنون رییس کمیسیون سمع شکایت انتخاباتی، این همه نابسامانی را می‌پذیرد.

او هشدار می‌دهد که هرگاه تا یک ماه آینده به این مشکلات رسیده‌گی نشود، از سمت‌اش کنار خواهد رفت.

عبدالعزیز آریایی رییس کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی در این مورد می‌گوید:" در یک ماه آینده اگر موضوع سوظن‌ها در مورد کمیسیون انتخابات را با طرف‌های درگیر و حکومت افغانستان حل نکنم؛ از حضورم به عنوان رییس کمیسیون مستقل انتخابات استعفغا می‌کنم."

آقای آریایی صلاحیت نداشتن در اسختدام کارمندان و عدم همکاری کسانی‌که قبلاً در این کمیسیون کار می‌کردند را از مشکلات اساسی می‌داند.

از سوی هم یافته‌های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از  کارکردهای ده ماهه‌ی کمیسیون‌های انتخاباتی نشان دهنده‌ی اختلافات میان کارمندان این کمیسیون‌ها،  ضعف مدیریت  و مداخله در امور کاری کمیسیون مستقل انتخابات است.

اما در همین حال نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون مستقل انتخابات مداخله در امور کاری کمیسیون را رد می‌کند و می‌گوید که به هیچ نهادی اجازه‌ی مداخله در کارهای کمیسیون را نخواهد داد.

آقای احمدزی می‌گوید:" من گفته می‌توانم که تا حال کسی در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات مداخله نکرده است."

با این همه بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از کندی در روند تعیین فهرست رأی دهنده‌گان نیز انتقاد می‌کند و از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد تا به این پروسه سرعت دهند.
عکاس: الهام حسین قاطع

آسیای میانه در تهدید فعالیت هرا‌س‌افکنی 2018-05-23

وزیر دفاع روسیه می‌گوید، وضعیت در افغانستان به‌سوی ثبات پیش نمی‌رود و گروه‌های تروریستی درپی نفوذ به آسیای میانه از خاک افغانستان اند.

تجاوز گروهی بر یک دختر خورد سال در هرات 2018-05-23

مسوولان بیمارستان هرات می‌گویند، وضعیت روحی این دختر خوب نیست و اکنون زیر درمان قرار دارد.

حکومت در کار کمیسون انتخابات مداخله می‌کند 2018-05-23

قانون‌گذاران می‌گویند، حکومت با تعیینات اخیر در سکتورهای امنیتی در تلاش منهدسی انتخابات است و بار دیگر با رای شهروندان خیانت صورت خواهد گرفت.