ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

بریتانیا سال آینده از اتحادیه اروپا خارج می شود.

۱۳۹۶-۰۷-۲۰

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام این کشور گفت لندن به عضویت خود در اتحادیه‌ی اروپا در ماه مارچ سال 2019 پایان خواهد داد.

نخست وزیر بریتانیا همچنان تأکید کرد هیچ همه‌پرسی دومی برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا وجود ندارد.

در همین حال یک نماینده‌ی مجلس عوام بریتانیا گفت اگر بار دیگر همه‌پرسی "برکسیت" در انگلیس برگزار شود،  او به باقی ماندن کشورش در اتحادیه‌ی اروپا رأی خواهد داد.

بریتانیا در ماه جون سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار کرد و 52 درصد مردم این کشور رای موافق دادند.
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.