ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری از سوی کابینه تصویب شد.

۱۳۹۶-۰۷-۲۰

نشست کابینه با تصویب این استراتیژی، نهادهای دولتی را موظف کرده تا پرونده‌های فساد اداری را که قبلاً از سوی دادستانی کل بررسی شده است، پیگیری کنند.

کابینه همچنان به وزارت‌خانه و ادارات دولتی دستور داد که از برخورد دوگانه با مجلس نماینده‌گان و سنا خودداری کنند.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

آسیای میانه در تهدید فعالیت هرا‌س‌افکنی 2018-05-23

وزیر دفاع روسیه می‌گوید، وضعیت در افغانستان به‌سوی ثبات پیش نمی‌رود و گروه‌های تروریستی درپی نفوذ به آسیای میانه از خاک افغانستان اند.

تجاوز گروهی بر یک دختر خورد سال در هرات 2018-05-23

مسوولان بیمارستان هرات می‌گویند، وضعیت روحی این دختر خوب نیست و اکنون زیر درمان قرار دارد.

حکومت در کار کمیسون انتخابات مداخله می‌کند 2018-05-23

قانون‌گذاران می‌گویند، حکومت با تعیینات اخیر در سکتورهای امنیتی در تلاش منهدسی انتخابات است و بار دیگر با رای شهروندان خیانت صورت خواهد گرفت.