ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

مجلس نمایندگان قانون محصول خدمات مخابراتی را لغو کرد

۱۳۹۶-۰۷-۱۹

قانون‌گذاران با شکایت از عدم شفافیت در روند جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی مدعی اند که نزدیک به هفت میلیارد افغانی درین مدت اختلاس شده است.

 

عدم شفافیت و اختلاس در روند جمع‌آوری پول مالیه دهنده‌گان از خدمات مخابراتی سبب شد تا اعضای مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا، قانون محصول مخابراتی را لغو اعلام کنند.

به باور قانون‌گذاران شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی وجود ندارد و بر اساس یافته‌های آنان، هفت میلیارد افغانی پول‌های محصول مخابراتی اختلاس شده است.

قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان در این مورد می‌گوید:" سالانه 7.3 میلیارد افغانی، طی دو سال 14.6 میلیارد دالر به حساب عواید دولت واریز شده است. اما متأسفانه در دو سال گذشته تنها 7.9 میلیارد افغانی به خزانه‌ی دولت اضافه شده است. تقریباً 7 میلیارد افغانی در میان شرکت‌های مخابراتی و ادارات دولتی مفقود گریده است."

در همین حال مسوولان در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درین زمینه از ارایه‌ی معلومات خودداری می‌کنند.

هرچند پیش از این وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تلاش‌ها به هدف ایجاد سیستم منظیم و شفاف بابت جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی اطمینان داده بود، اما دیده می‌شود که در عملی شدن این تعهد اش، کوتاه آمده است.
عکاس: الهام حسین قاطع

آسیای میانه در تهدید فعالیت هرا‌س‌افکنی 2018-05-23

وزیر دفاع روسیه می‌گوید، وضعیت در افغانستان به‌سوی ثبات پیش نمی‌رود و گروه‌های تروریستی درپی نفوذ به آسیای میانه از خاک افغانستان اند.

تجاوز گروهی بر یک دختر خورد سال در هرات 2018-05-23

مسوولان بیمارستان هرات می‌گویند، وضعیت روحی این دختر خوب نیست و اکنون زیر درمان قرار دارد.

حکومت در کار کمیسون انتخابات مداخله می‌کند 2018-05-23

قانون‌گذاران می‌گویند، حکومت با تعیینات اخیر در سکتورهای امنیتی در تلاش منهدسی انتخابات است و بار دیگر با رای شهروندان خیانت صورت خواهد گرفت.