ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

کمیسیون مستقل انتخابات به مداخلات احزاب تن نمی‌دهد

۱۳۹۶-۰۷-۱۹

رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی تلاش دارند با مخدوش ساختن اذهان مردم روند انتخابات پارلمانی را با چالش مواجه سازند.

 

کمیسیون مستقل انتخابات به اظهارات شماری از جریان‌های سیاسی مبنی بر نامشروع و فاقد اعتبار خواندن این کمیسیون واکنش نشان می‌دهد.

کمیسیون مستقل انتخابات طی نشست خبری هرگونه اتهامات نسبت به کار این کمیسیون را به شدت رد می‌کند.

نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی تلاش دارند که اعتماد شهروندان را نسبت به روند انتخابات تضعیف و انتخابات پیش‌رو را با چالش مواجه سازند.

آقای احمدزی می‌افزاید:" به این‌که با اظهارات غیر مسوولانه و غیر واقعبینانه دهنیت مردم عامه ما را مخدوش کنید، مناسب است که با شریک ساختن طرح‌های معقول و سازنده به کمیسیون مستقل انتخابات نقش خود را در این روند ملی ایفا کنید."

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات اتهام‌ها بر این کمیسیون را  ناشی از اختلاف شماری از جریان‌های سیاسی  با حکومت می‌دانند.

با وجود این چالش‌ها زمان تعیین شده برای برگزای انتخابات پارلمانی در حال نزدیک شدن است اما تا هنوز گام‌های اولیه برای خریداری تجهیزات برقی برداشته نشده است.




عکاس: الهام حسین قاطع

آسیای میانه در تهدید فعالیت هرا‌س‌افکنی 2018-05-23

وزیر دفاع روسیه می‌گوید، وضعیت در افغانستان به‌سوی ثبات پیش نمی‌رود و گروه‌های تروریستی درپی نفوذ به آسیای میانه از خاک افغانستان اند.

تجاوز گروهی بر یک دختر خورد سال در هرات 2018-05-23

مسوولان بیمارستان هرات می‌گویند، وضعیت روحی این دختر خوب نیست و اکنون زیر درمان قرار دارد.

حکومت در کار کمیسون انتخابات مداخله می‌کند 2018-05-23

قانون‌گذاران می‌گویند، حکومت با تعیینات اخیر در سکتورهای امنیتی در تلاش منهدسی انتخابات است و بار دیگر با رای شهروندان خیانت صورت خواهد گرفت.