ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

خروج نیروهای خارجی از افغانستان در شرایط کنونی، نادرست است.

۱۳۹۶-۰۷-۱۸

ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید، ناتو درباره‌ی هزینه‌ی انسانی و مالی حضور در افغانستان کاملاً واقف است و خروج از این کشور را راه حل نمی‌داند.

 وی همچنان اوضاع کنونی افغانستان را پر چالش می‌خواند.

دبیرکل ناتو هشدار می‌دهد، اگر نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی به این زودی‌ها از افغانستان خارج شود، تهدیدهایی مبنی بر بازگشت آشوب وجود دارد و این کشور به پناه‌گاه امنی برای تروریسم بین المللی تبدیل خواهد شد.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.