ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

موج تازه انتقادها بر کمیسیون تازه تشکیل انتخابات

۱۳۹۶-۰۷-۱۵
17 روز

شورای تفاهم جریان های سیاسی می‌گوید، فرآیند انتخابات از همین اکنون مهندسی شده است و کمیسیون انتخابات توان برگزاری انتخابات شفاف را ندارد.

 

 شماری از جریان سیاسی امروز( شنبه 15 میزان) طی نشستی در کابل حکومت را به مداخله در کمیسیون انتخابات و منهدسی روند انتخابات آتی متهم ساختند.

مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراس و ثبات افغانستان در این نشست گفت: " عمل‌کرد حکومت نشان می‌دهد که فرآیند انتخابات از همین اکنون مهندسی شده است، حکومت با اقدام های که انجام داده است مردم و همه جناح های سیاسی را نسبت به انتخابات و پی‌آمد های ناگوار آن به شدت نگران ساخته است".

این جریان سیاسی همچنان از حکومت می‌خواهد که تمامی کمشنران فعلی انتخاب را بی درنگ برطرف نموده و در تبانی با احزاب و جریان های سیاسی چهره ها تازه را گزینش نماید.

مسوولان کمیسیون انتخابات اما در این مورد چیزی نمی‌گویند.

در همین حال ارگ می‌گوید کسانی‌که نسبت به کار کمیسیون انتخابات انتقاد دارند باید دیدگاه های شان را تشریک سازند تا ما بتوانیم در جاهای که نیاز باشد اصلاحات را به وجود آوریم.

در حال از کار کمیسیون انتخابات و مداخله حکومت در این کمیسیون شکایت می‌شود که  تازه حکومت وحدت ملی بر اساس تعهدش توانسته اصلاحات را در کمیسیون مستقل انتخابات به وجود آورد و نیز زمان برگزرای انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها تعین نماید. 

 
عکاس: الهام حسین قاطع

برخورد سلیقه‌یی در حکومت‌داری عامل بی ثباتی کشور است 2017-10-23

رییس اداره عالی مبارزه با فساد می‌گوید تقرری‌های سلیقه‌یی در ساختار نهادهای امنیتی باعث شده تا نا امنی افزایش یافته و روند صلح با چالش روبرو گردد.

امریکا عملیات مخفیانه بر رهبران طالبان را افزایش می‌دهد 2017-10-23

روزنامه‌ی نیویارک تایمز به نقل از دو مقام سازمان اطلاعاتی امریکا نوشته است که سیا تیم‌های کوچک مجرب را برای نابودی رهبران طالبان به افغانستان می‌فرستد

5 کارمند کمیسیون شکایات انتخاباتی به دادگاه معرفی شدند 2017-10-22

مسوولان این کمیسیون در خبرنامه‌ی،ایجاد موانع برای اصلاحات، ایجاد دوگانه‌گی و پاگریزی از وظیفه‌، عمده‌ترین دلایل برکناری این پنج نفر عنوان کرده اند.

not selected