ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

موج تازه انتقادها بر کمیسیون تازه تشکیل انتخابات

۱۳۹۶-۰۷-۱۵

شورای تفاهم جریان های سیاسی می‌گوید، فرآیند انتخابات از همین اکنون مهندسی شده است و کمیسیون انتخابات توان برگزاری انتخابات شفاف را ندارد.

 

 شماری از جریان سیاسی امروز( شنبه 15 میزان) طی نشستی در کابل حکومت را به مداخله در کمیسیون انتخابات و منهدسی روند انتخابات آتی متهم ساختند.

مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراس و ثبات افغانستان در این نشست گفت: " عمل‌کرد حکومت نشان می‌دهد که فرآیند انتخابات از همین اکنون مهندسی شده است، حکومت با اقدام های که انجام داده است مردم و همه جناح های سیاسی را نسبت به انتخابات و پی‌آمد های ناگوار آن به شدت نگران ساخته است".

این جریان سیاسی همچنان از حکومت می‌خواهد که تمامی کمشنران فعلی انتخاب را بی درنگ برطرف نموده و در تبانی با احزاب و جریان های سیاسی چهره ها تازه را گزینش نماید.

مسوولان کمیسیون انتخابات اما در این مورد چیزی نمی‌گویند.

در همین حال ارگ می‌گوید کسانی‌که نسبت به کار کمیسیون انتخابات انتقاد دارند باید دیدگاه های شان را تشریک سازند تا ما بتوانیم در جاهای که نیاز باشد اصلاحات را به وجود آوریم.

در حال از کار کمیسیون انتخابات و مداخله حکومت در این کمیسیون شکایت می‌شود که  تازه حکومت وحدت ملی بر اساس تعهدش توانسته اصلاحات را در کمیسیون مستقل انتخابات به وجود آورد و نیز زمان برگزرای انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها تعین نماید. 

 
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.