ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

باشنده‌گان بلخ از کار ادارات صحت و شهرداری راضی نیستند

۱۳۹۶-۰۷-۱۲

شورای ولایتی بلخ می‌گوید از موجودیت فساد گسترده در این ادارات سخن زده و همچنان از تلاش به منظور از میان برداشتن این مشکلات سخن می‌زند.

 

سکتورهای صحت، معارف، امنیت، زراعت وانکشاف دهات در بلخ کارکرد شش‌ماه نخست سال جاری خویش را  به رسانه‌ها و مردم ارایه کردند.

شورای ولایتی بلخ در نشست گزارش‌دهی مسوولان حکومتی از موجودیت فساد گسترده در اداره‌های صحت، معارف و شهرداری این ولایت نگرانی کرده و بر بهبود فعالیت این اداره‌ها تأکید می‌ورزد.

محمد افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ می‌گوید:
"نظر به گزارش‌های که ما از مردم دریافت کرده‌ایم آنها از کارکردهای اداره‌های پوهنتون بلخ، شهرداری، صحت و معارف بلخ رضایت ندارند. بیشترین شکایت از سوی مردم در همین ادارات یاد شده به ثبت رسیده است."

درهمین حال مسوولان این ادارات، موجودیت مشکلات را می‌پذیرند اما از تلاش‌ها به هدف برچیدن این چالش‌ها و بهبود عرضه‌ی خدمات به مردم اطمینان می‌دهند.

شورای ولایتی بلخ همه ساله نشست گزارش‌دهی ادارات دولتی را به منظور شناسایی مشکلات و رسیده‌گی به آن برگزار می‌کند.
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.