ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

نا مناسب بودن بازار تربوز و خربوزه در هلمند

۱۳۹۶-۰۵-۲۷
3 ماه

شماری از کشاورزان هلمند میگویند که از چند سال بدینسو خربوزه و تربوز این ولایت که از کیفیت خوبی برخوردار اند، به دلیل نبود مکان نگهداری، چندان خرید و فروش نمیشود.

خبرنگار تلویزیون آرزو از هلمند گزارش میدهد که بازار خرید و فروش فرآورده های زراعتی از جمله تربوز و خربوزه در این ولایت وضعیت خوبی ندارد.

به گزارش وی، شماری از کشاورزان در این ولایت میگویند که ظرف سال های اخیر، به دلیل نبود جای نگهداری، از ارزش فرآورده های زراعتی شان کاسته شده است.

آنان عامل این وضعیت را به سهل انگاری حکومت و نا امنی نسبت میدهند.

مسئولان اداره زراعت هلمند هم میگویند که کشاورزان این ولایت سال گذشته بیش از هفتاد هکتار زمین را خربوزه و تروز کشته نموده بودند، اما امسال این رقم به 4 هزار هکتار زمین کاهش یافته است.

احمد شاه خیری، رئیس زراعت هلمند تآکید میکند که آنان تلاش میکنند تا بزودی مکان مناسب برای نگهداری فر اورده های زراعتی این ولایت ایجاد کنند.

کشاورزان هلمند از چند سال بدینسو با چالش نبود مکان های مناسب برای نگهداری فرآورده های زراعتی شان دست و پنجه نرم میکنند.

اما آنچه در این اواخر به این چالش افزوده است، مشکل نا امنی این ولایت عنوان میشود که بیش از هرچیزی دیگر بر تولیدات زراعتی هلمند تاثیر منفی گذاشته است. 
عکاس: الهام حسین قاطع

ولسوالی دشت ارچی، هنوزهم در تهدید بلند ناامنی 2017-11-17

ولسوال دشت ارچی کندز می‌گوید، طالبان اکنون در 75 درصد خاک این ولسوالی حاکمیت دارند و نهادهای عدلی و قضایی در این ولسوالی فعالیت ندارد.

روسیه از گسترش فعالیت داعش در شمال افغانستان نگرانی می‎کند 2017-11-16

ایگور فرولوف سفیر روسیه در تاجیکستان از افزایش فعالیت گروه داعش در ولایت‌های شمالی افغانستان و احتمال حمله‌ی این گروه به تاجیکستان نگرانی کرد.

از هر چهار نفر، یک نفر آن در کشور بخاطر جنگ‌ها بیجا شده است 2017-11-15

تاداماچی یاماماتو نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید دلیل عمده‌ی پناهنده شدن افغان‌ها را جنگ و نا امنی است.

not selected