ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

غنی: فساد، عامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی کشور است.

۱۳۹۶-۰۵-۱۷

رییس‌جمهور غنی در نشست مشترک مبارزه با فساد‌ اداری در نهادهای امنیتی می‌گوید ساختار ناکارآمد مدیریتی و فساد گسترده سبب ناامنی در کشور شده است.

نخستین تفاهم‌نامه‌ی همکاری به منظور پیکار با پدیده‌ی فساد اداری میان دادستانی کل کشور و سکتورهای امنیتی در ارگ ریاست جمهوری امضا شد.

رییس جمهور غنی  فساد را عامل سیاه روزی شهروندان و تلفات بی‌رویه‌ی نیروهای امنیتی در کشور می‌داند و می‌گوید برای مبارزه با این پدیده باید اقدام همگانی شود.

آقای غنی در این برنامه گفت:" چرا ما تلفات می‌دهیم؟ به خاطری‌که فساد وجود داشت. پول تحکیمات را باربار پرداختیم اما تحکیمات اجرا نشد و ازین جهت تلفات می‌دهیم."

رییس جمهور در بخش دیگری سخنان اش تأکید می‌کند که اراده‌ی سیاسی جمعی در امر مبارزه با فساد وجود دارد و این روند به یک فرهنگ مبدل شده است.

آقای غنی عملکرد کمیته‌ی تدارکات ملی را به هدف جلوگیری از حیف و میل شدن میلیون‌ها افغانی در خور ستایش می‌داند. کمیته‌ی که از سوی منتقدین دولت فرصتی برای انحصار قدرت در ارگ خوانده شده است.

آقای غنی می‌گوید:" موضوع کمیته‌ی تدارکات به خاطر سبب این همه اعتراض‌ها شده است که طی این دو و نیم سال زمینه‌ی اختلاس صدها میلیون دالر گرفته شده است و زمینه‌ی اختلاس هزارها میلیون دالر دیگر هم گرفته خواهد شد."

از سوی هم محمد فرید حمیدی دادستان کل و مقام‌های ارشد امنیتی بر پیکار جدی با پدیده‌ی فساد تأکید کرده و آنرا برای بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی نیز تأثیرگذار می‌دانند.

آقای حمیدی می‌گوید:" با مبارزه با فساد در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ظرفیت و توانایی نیروهای رزمی نیروهای کشور باید بلند برود و جان‌بازی نیروی‌های امنیتی ما زیر سوال نرود."

کنفرانس همکاری مشترک به هدف مبارزه با فساد در سکتورهای امنیتی برای سه روز ادامه خواهد داشت.

اما رییس جمهور پیشین از این از موجودیت فساد گسترده در نهادهای امنیتی به ویژه وزارت امور داخله انتقاد کرده بود.

فساد اداری پس از ناامنی بزرگترین معضل حکومت و شهروندان است و باورها اینست که ریشه‌کن ساختن آن نیاز به راه اندازی یک گفتمان ملی دارد.
عکاس: الهام حسین قاطع

آسیای میانه در تهدید فعالیت هرا‌س‌افکنی 2018-05-23

وزیر دفاع روسیه می‌گوید، وضعیت در افغانستان به‌سوی ثبات پیش نمی‌رود و گروه‌های تروریستی درپی نفوذ به آسیای میانه از خاک افغانستان اند.

تجاوز گروهی بر یک دختر خورد سال در هرات 2018-05-23

مسوولان بیمارستان هرات می‌گویند، وضعیت روحی این دختر خوب نیست و اکنون زیر درمان قرار دارد.

حکومت در کار کمیسون انتخابات مداخله می‌کند 2018-05-23

قانون‌گذاران می‌گویند، حکومت با تعیینات اخیر در سکتورهای امنیتی در تلاش منهدسی انتخابات است و بار دیگر با رای شهروندان خیانت صورت خواهد گرفت.