ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

فساد گسترده در نهادهای امنیتی عامل تلفات نیروهای امنیتی

۱۳۹۶-۰۵-۱۷

یکی از عوامل تلفات نیروهای امنیتی مدیریت ناکارآمد در نهادهای امنیتی و فساد گسترده اداری است.

رییس جمهور غنی در نشست مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتورهای امنیتی می‌گوید، مبارزه با فساد به یک فرهنگ مبدل شده و در نظر دارد تا یک گفتمان ملی را در این خصوص راه اندازی کند.

آقای غنی تأکید می‌کند، کمیسیون تدارکات ملی تاکنون از اختلاس صدها میلیون دالر جلوگیری کرده و این روند با قوت تمام ادامه خواهد داشت.

رییس جمهور غنی همچنان بر تقویت اراده‌ی سیاسی در راستای مبارزه با فساد تأکید کرده است.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

آسیای میانه در تهدید فعالیت هرا‌س‌افکنی 2018-05-23

وزیر دفاع روسیه می‌گوید، وضعیت در افغانستان به‌سوی ثبات پیش نمی‌رود و گروه‌های تروریستی درپی نفوذ به آسیای میانه از خاک افغانستان اند.

تجاوز گروهی بر یک دختر خورد سال در هرات 2018-05-23

مسوولان بیمارستان هرات می‌گویند، وضعیت روحی این دختر خوب نیست و اکنون زیر درمان قرار دارد.

حکومت در کار کمیسون انتخابات مداخله می‌کند 2018-05-23

قانون‌گذاران می‌گویند، حکومت با تعیینات اخیر در سکتورهای امنیتی در تلاش منهدسی انتخابات است و بار دیگر با رای شهروندان خیانت صورت خواهد گرفت.