ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

فساد گسترده در نهادهای امنیتی عامل تلفات نیروهای امنیتی

۱۳۹۶-۰۵-۱۷
3 ماه

یکی از عوامل تلفات نیروهای امنیتی مدیریت ناکارآمد در نهادهای امنیتی و فساد گسترده اداری است.

رییس جمهور غنی در نشست مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتورهای امنیتی می‌گوید، مبارزه با فساد به یک فرهنگ مبدل شده و در نظر دارد تا یک گفتمان ملی را در این خصوص راه اندازی کند.

آقای غنی تأکید می‌کند، کمیسیون تدارکات ملی تاکنون از اختلاس صدها میلیون دالر جلوگیری کرده و این روند با قوت تمام ادامه خواهد داشت.

رییس جمهور غنی همچنان بر تقویت اراده‌ی سیاسی در راستای مبارزه با فساد تأکید کرده است.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

برخورد سلیقه‌یی در حکومت‌داری عامل بی ثباتی کشور است 2017-10-23

رییس اداره عالی مبارزه با فساد می‌گوید تقرری‌های سلیقه‌یی در ساختار نهادهای امنیتی باعث شده تا نا امنی افزایش یافته و روند صلح با چالش روبرو گردد.

امریکا عملیات مخفیانه بر رهبران طالبان را افزایش می‌دهد 2017-10-23

روزنامه‌ی نیویارک تایمز به نقل از دو مقام سازمان اطلاعاتی امریکا نوشته است که سیا تیم‌های کوچک مجرب را برای نابودی رهبران طالبان به افغانستان می‌فرستد

5 کارمند کمیسیون شکایات انتخاباتی به دادگاه معرفی شدند 2017-10-22

مسوولان این کمیسیون در خبرنامه‌ی،ایجاد موانع برای اصلاحات، ایجاد دوگانه‌گی و پاگریزی از وظیفه‌، عمده‌ترین دلایل برکناری این پنج نفر عنوان کرده اند.

not selected