ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

آغاز ارزیابی مراکز رأی‌دهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات

۱۳۹۶-۰۵-۱۶

مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند، در جریان 45 روز آینده 7 هزار مرکز رأی‌دهی با استفاده از فناوری نو ارزیابی خواهد شد.

مراکز رأی دهی خیالی ، نفوذ و مداخله زورمندان در انتخابات  وعدم توازن در تعین مراکز رأی دهی ،دلایل عمده ی به بحران رفتن انتخابات گذشته عنوان می‌شود.

 اما حالا مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات از ارزیابی مراکز رأی دهی در سراسر کشور خبر می‌دهند.

امام محمد وریماچ رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید امروز رسماً روند ارزیابی 7 هزار مرکز رأی‌دهی در سراسر افغانستان آغاز شده است.

رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می‌کند که روند ارزیابی مراکز رأی دهی در مشوره با نهادهای امنیتی صورت گرفته و انتخابات نیز در فضای امن برگزار خواهد شد.

آقای وریماچ افزود:" ارگان‌های امنیتی وعده داده است که در تأمین امنیت این روند کمیسیون مستقل انتخابات را کمک می‌کند."

از سوی هم دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات از ترتیب فهرست رأی دهنده‌گان به منظور جلوگیری تقلب در روند انتخابات آینده خبر می‌دهد.

امام محمد وریماچ گفت:" با تکمیل شدن فهرست رأی دهنده‌گان و با استفاده از تکنالوژی نو تمام رأی دهنده‌گان به یک مرکز رأی‌دهی جمع خواهد شد."

کمیسیون مستقل انتخابات ، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شورأی‌های ولسوالی‌ها را ۱۶ سرطان سال آینده اعلام کردهاست، اما اینکه نهادهای امنیتی قادر به تأمین امنیت این روند ملی خواهند شد یا خیر ، زمان پاسخ خواهد داد.
عکاس: الهام حسین قاطع

آسیای میانه در تهدید فعالیت هرا‌س‌افکنی 2018-05-23

وزیر دفاع روسیه می‌گوید، وضعیت در افغانستان به‌سوی ثبات پیش نمی‌رود و گروه‌های تروریستی درپی نفوذ به آسیای میانه از خاک افغانستان اند.

تجاوز گروهی بر یک دختر خورد سال در هرات 2018-05-23

مسوولان بیمارستان هرات می‌گویند، وضعیت روحی این دختر خوب نیست و اکنون زیر درمان قرار دارد.

حکومت در کار کمیسون انتخابات مداخله می‌کند 2018-05-23

قانون‌گذاران می‌گویند، حکومت با تعیینات اخیر در سکتورهای امنیتی در تلاش منهدسی انتخابات است و بار دیگر با رای شهروندان خیانت صورت خواهد گرفت.