ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

وزارت‌عدلیه:مساعدت‌های حقوقی به افراد بی‌بضاعت گسترش می‌یابد

۱۳۹۶-۰۵-۱۵
3 ماه

وزیر عدلیه می‌گوید 300 وکیل مدافع برای رسیده‌گی به مشکلات حقوقی در مناطق دور دست کشور حضور دارند تا خدمات متوزن حقوقی به شهروندان ارایه بدارند.

به تازگی، وزارت عدلیه و بنیاد آسیا در کابل، ارزیابی مشترکی را به منظور چگونه‌گی عرضه‌ی مساعدت‌های حقوقی برای افراد بی‌بضاعت در کشور انجام داده است که بر اساس این ارزیابی، اکثر مردم افغانستان نیاز به مساعدت‌های حقوقی دارند.

وزارت عدلیه می‌گوید، در حال  حاضر، تنها  300 وکیل مدافع برای ارایه خدمات حقوقی در کشور وجود دارد.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه  می‌گوید:" در حدود 300 تن از طریق وزارت عدلیه و از طریق بانک جهانی و سازمان همکار با وزارت عدلیه به حیث وکیل مدافع در سراسر کشور برای ارایه‌ی خدمات حقوق متوازن کار می‌کنند."

در همین حال بنیاد آسیا در کابل می‌گوید،  برای عرضه‌ی مساعدت‌های حقوقی در افغانستان سیستم واضح و برنامه‌ی مشخص وجود ندارد.

مسوولان این نهاد انتقاد می‌کند که در نبود سیستم، نمی‌توان چالش‌ها فرا راه مساعدت‌های حقوقی را در افغانستان شناسایی کرد.

در همین حال ویندی بارون معاون بنیاد آسیا فوندیشن می‌گوید:" ما به این نظر استیم که سیستم شفاف برای بررسی روند مساعدت های حقوقی در افغانستان وجود ندارد. این سیستم در حالی که به صورت کامل بازسازی نشده است، بهبود نیز نیافته است تا بتوانیم چالش ها در مورد مساعدت های حقوقی مردم افغانستان را بررسی کنیم، تا این که سیستم مساعدت های حقوقی در اینده قابل استفاده باشد."

با این همه  بر اساس ماده‌ی 31 قانون اساسی هر شهروند کشور در هنگامی که مورد اتهام قرار می‌گیرد حق تعیین وکیل مدافع را دارد و برای افراد بی بضاعت دولت مکلف به تعیین وکیل مدافع است اما به دلیل کمبود وکیل در این بخش بسیاری از باشنده‌گان مناطق دور دست کشور از این حق محروم می‌شوند.
عکاس: الهام حسین قاطع

برخورد سلیقه‌یی در حکومت‌داری عامل بی ثباتی کشور است 2017-10-23

رییس اداره عالی مبارزه با فساد می‌گوید تقرری‌های سلیقه‌یی در ساختار نهادهای امنیتی باعث شده تا نا امنی افزایش یافته و روند صلح با چالش روبرو گردد.

امریکا عملیات مخفیانه بر رهبران طالبان را افزایش می‌دهد 2017-10-23

روزنامه‌ی نیویارک تایمز به نقل از دو مقام سازمان اطلاعاتی امریکا نوشته است که سیا تیم‌های کوچک مجرب را برای نابودی رهبران طالبان به افغانستان می‌فرستد

5 کارمند کمیسیون شکایات انتخاباتی به دادگاه معرفی شدند 2017-10-22

مسوولان این کمیسیون در خبرنامه‌ی،ایجاد موانع برای اصلاحات، ایجاد دوگانه‌گی و پاگریزی از وظیفه‌، عمده‌ترین دلایل برکناری این پنج نفر عنوان کرده اند.

not selected