ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

وزارت داخله به دلیل فساد 5 میلیارد افغانی بدهکار است

۱۳۹۶-۰۴-۲۷

معین تأمیناتی وزارت امور داخله می‌گوید به دلیل فساد گسترده در 135 قرارداد طی سال‌های 1391 الی 1394، این وزارت 5 میلیارد افغانی بدهکار است.

 

حمید طهماسی معین تأمیناتی وزارت امور داخله می‌گوید که بدهکاری این وزارت به علت فساد در قراردادهای است که در سالهای گذشته عقد گردیده اند.

وی تأکید می‌کند که دوام کمک‌های جامعه‌ی جهانی، مشروط بر مصرف کمک‌ها به گونه‌ی شفاف آن می‌باشد.

آقاری طهماسی می‌گوید،  وزارت امور داخله، دو ممیز  چهار میلیارد افغانی از درک ۶۵ پرونده‌ی تعمیراتی بدهکار است که این مقروضیت‌ها بر می‌گردد به قراردادهای سال‌های ۱۳۹۳ تا ربع اول ۱۳۹۵.

دلیل این بدهکاری‌های بلند دولت چه بوده است؟

آقاری طهماسی می‌گوید:" کسانی‌که قبل از ما مسوولیت اجرای وظایف را داشتند، متأسفانه مسوولیت شان را در وقت و زمانش انجام ندادند و این سبب شد که وزارت امور داخله از وجه قراردادها باید مقروض شود. فساد در گسترده در پروژه‌ها و در قراردادها های مربوط به تعمیرات و تحکیمات بوده است."

آقای طهماسی می‌گوید، موجودیت فساد در برخی از این پرونده‌ها بیشتر است و تا زمانی‌که قناعت کشورهای کمک کننده به خاطر شفافیت کامل قراردها حاصل نشود، پول آنان پرداخت نخواهد شد.

طهماسی می افزاید که جامعه‌ی جهانی برای تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی به خصوص وزارت امور داخله متعهد است ولی این تعهدات از خود شرایط دارد اینکه، شفافیت و حسابدهی کامل در مصرف بودجه و پول پرداخت شده از طرف جامعه‌ی جهانی وجود داشته باشد.

با این همه پیش ازین رییس جمهور غنی وزارت امور داخله را از فاسدترین وزارت‌ها خوانده و بر پیکار با پدیده‌ی فساد تاکید کرده بود.

هرچند حکومت برای مبارزه با فساد نهادهای موازی را نیز ایجاد کرده، اما باورها اینست که هنوز دامنه‌ی فساد از نهادهای دولتی برچیده نشده است.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

آسیای میانه در تهدید فعالیت هرا‌س‌افکنی 2018-05-23

وزیر دفاع روسیه می‌گوید، وضعیت در افغانستان به‌سوی ثبات پیش نمی‌رود و گروه‌های تروریستی درپی نفوذ به آسیای میانه از خاک افغانستان اند.

تجاوز گروهی بر یک دختر خورد سال در هرات 2018-05-23

مسوولان بیمارستان هرات می‌گویند، وضعیت روحی این دختر خوب نیست و اکنون زیر درمان قرار دارد.

حکومت در کار کمیسون انتخابات مداخله می‌کند 2018-05-23

قانون‌گذاران می‌گویند، حکومت با تعیینات اخیر در سکتورهای امنیتی در تلاش منهدسی انتخابات است و بار دیگر با رای شهروندان خیانت صورت خواهد گرفت.