ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

امضای قرارداد اسفالت جاده‌ی اندخوی – قرغان

۱۳۹۶-۰۴-۲۰

وزرات فواید عامه قرارداد ساخت 7.2 کیلومتر جاده‌ی ولسوالی اندخوی- قرغان ولایت فاریاب را به ارزش 443 میلیون افغانی به امضا رساند.

به گفته وزیر فواید عامه این جاده تا یک سال دیگر به بهره برداری سپرده می‌شود.

آقای بلیغ گفت:" این جاده‌ی چهار لاین دارد و عرض آن 30 متر می‌باشد. مطئن هستیم قیرریزی این جاده بخش بزرگی از مشکلات ترانسپورتی باشنده‌گان قرغان را مرفوع می‌کند."

در همین حال رنگینه کارگر، عضو مجلس نماینده‌گان اسفالت این جاده را گام نیک می داند و می‌گوید:" قیر ریزی این جاده باعث دو چند شدن کیفیت در بخش‌های امنیت، حکومت‌داری خوب، و رونق یافتن تجارت. ساخت این جاده اعتماد مردم نسبت به دولت را نیز تقویت می‌کند."

اسفالت این جاده آرزوی دیرینه‌ی مردم ولسوالی قرغان بود. از این جاده بیش از پنجاه هزار باشنده‌ی اندخوی نشین و قرغانی استفاده خواهند کرد. بخش بزرگ چالش‌های حمل و نقل نیز با قیر ریزی این جاده مرفوع خواهد شد. ولسوالی اندخوی در شمال کشور به دلیل نزدیکی با  ترکمنستان از بنادر مهم تجارتی افغانستان محسوب می‌‍شود.
عکاس: الهام حسین قاطع

آسیای میانه در تهدید فعالیت هرا‌س‌افکنی 2018-05-23

وزیر دفاع روسیه می‌گوید، وضعیت در افغانستان به‌سوی ثبات پیش نمی‌رود و گروه‌های تروریستی درپی نفوذ به آسیای میانه از خاک افغانستان اند.

تجاوز گروهی بر یک دختر خورد سال در هرات 2018-05-23

مسوولان بیمارستان هرات می‌گویند، وضعیت روحی این دختر خوب نیست و اکنون زیر درمان قرار دارد.

حکومت در کار کمیسون انتخابات مداخله می‌کند 2018-05-23

قانون‌گذاران می‌گویند، حکومت با تعیینات اخیر در سکتورهای امنیتی در تلاش منهدسی انتخابات است و بار دیگر با رای شهروندان خیانت صورت خواهد گرفت.