ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

نبود کار هنوز هم زخم ناسور شهروندان

۱۳۹۶-۰۳-۰۵

شماری از شهروندان از افزایش بیکاری نگرانی کرده میگویند که سران حکومت وحدت ملی براساس تعهدات شان باید زمینه های شغلی را فراهم سازد.

به دنبال ناامنی و مواد مخدر، میزان بلند بیکاری و فقر اقتصادی از دیگر مشکلاتی جدی در کشور شمرده می‌شود.

باآنکه حکومت وحدت ملی پیوسته تعهد کرده است که امنیت را تأمین و قانون کار را در سراسر کشور عملی می‌کند.

 اما ظاهراً چنین اقدامی از سوی حکومت صورت نگرفته است.

در انتقاد به این وعده‌ی سران حکومتی، شماری از کارکنان حکومت وحدت ملی را به بی کفایتی در زمینه ی فراهم آوری شغل متهم میکنند.

آنان از سران حکومت میخواهند که به وعده هایش که در دوران مبارزات انتخاباتی به مردم داده بود، متعهد باشند و مردم را از این رنج جانکاه نجات بدهند.

در همین حال معروف قادری، رئیس اتحادیه کارکنان افغانستان هم چنین گفت: «برگشت دوباره‌ی مهاجرین افغان از کشورهای بیرونی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش سکتور خصوصی و دولتی و عدم اراده‌ی سران حکومت بر اشتغال زایی در کشور، عواملی دانسته می‌شود که بیکاری را بیشتر از پیش افزایش داده است.»

در همین حال عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین از افزایش بیکاری در کشور آمار میدهد.

به گفته ی وی میزان افراد بیکار در سال گذشته بیشتر از دو میلیون بوده، اما وزارت کار می‌گوید که این رقم نسبت در سال جاری، 6 درصد کاهش یافته است.

گفتنی است، در دو سال گذشته موجودیت بیکاری فزاینده در کشور سبب آواره شدن هزاران جوان تحصیل کرده به کشورهای اروپایی شد.

با این همه، انتقادها از بهر نبود زمینه‌های شغلی درحالی مطرح می‌شوند که پیشتر شماری از جوانان تحصیل کرده به رسم اعتراض، مدارک تحصیلی خود را به آتش کشیدند.
عکاس: الهام حسین قاطع

معرفی نشدن ناظران انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات 2018-10-09

ناظران داخلی و خارجی این روند از سوی کمیسیون انتخابات همگانی نشده است

نتایج آزمون کانکور سال 1397 خورشیدی امروز اعلام شد 2018-08-01

از میان 170 هزار تن که در آزمون کانکور شرکت کرده بودند، 138 هزار تن آن موفق شدند به موسسات تحصیلات علای و نیمه عالی دولتی راه یابند.

دور چهارم مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا برگزار می شود 2018-07-31

دور چهارم گفتگوهای میان طالبان و دیپلومات های امریکایی پیش از فرا رسیدن عید قربان برگزار خواهد شد.