ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

نبود کار هنوز هم زخم ناسور شهروندان

۱۳۹۶-۰۳-۰۵

شماری از شهروندان از افزایش بیکاری نگرانی کرده میگویند که سران حکومت وحدت ملی براساس تعهدات شان باید زمینه های شغلی را فراهم سازد.

به دنبال ناامنی و مواد مخدر، میزان بلند بیکاری و فقر اقتصادی از دیگر مشکلاتی جدی در کشور شمرده می‌شود.

باآنکه حکومت وحدت ملی پیوسته تعهد کرده است که امنیت را تأمین و قانون کار را در سراسر کشور عملی می‌کند.

 اما ظاهراً چنین اقدامی از سوی حکومت صورت نگرفته است.

در انتقاد به این وعده‌ی سران حکومتی، شماری از کارکنان حکومت وحدت ملی را به بی کفایتی در زمینه ی فراهم آوری شغل متهم میکنند.

آنان از سران حکومت میخواهند که به وعده هایش که در دوران مبارزات انتخاباتی به مردم داده بود، متعهد باشند و مردم را از این رنج جانکاه نجات بدهند.

در همین حال معروف قادری، رئیس اتحادیه کارکنان افغانستان هم چنین گفت: «برگشت دوباره‌ی مهاجرین افغان از کشورهای بیرونی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش سکتور خصوصی و دولتی و عدم اراده‌ی سران حکومت بر اشتغال زایی در کشور، عواملی دانسته می‌شود که بیکاری را بیشتر از پیش افزایش داده است.»

در همین حال عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین از افزایش بیکاری در کشور آمار میدهد.

به گفته ی وی میزان افراد بیکار در سال گذشته بیشتر از دو میلیون بوده، اما وزارت کار می‌گوید که این رقم نسبت در سال جاری، 6 درصد کاهش یافته است.

گفتنی است، در دو سال گذشته موجودیت بیکاری فزاینده در کشور سبب آواره شدن هزاران جوان تحصیل کرده به کشورهای اروپایی شد.

با این همه، انتقادها از بهر نبود زمینه‌های شغلی درحالی مطرح می‌شوند که پیشتر شماری از جوانان تحصیل کرده به رسم اعتراض، مدارک تحصیلی خود را به آتش کشیدند.
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.