ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

انتقاد شدید از عدم رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران

۱۳۹۶-۰۲-۲۷

دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که بیش از ۵۰۰ پرونده‌ی خشونت وجود دارد و حکومت تنها نتیجه‌ی ۲۰ پرونده را برای آنان فرستاده است.

 

اخیراً حکومت وحدت ملی به ۲۰ پرونده‌ی خشونت علیه خبرنگاران که شامل شش قتل می‌شود، رسیده‌گی نموده و نتیجه‌ی آن‌را با نهادهای حامی رسانه‌ها شریک ساخته است.

نهادهای حامی رسانه‌ها با آن‌که از آغاز کار حکومت در مورد بررسی قضایی خشونت علیه خبرنگاران ستایش می‌کنند؛ اما این اقدام را قابل قبول جامعه خبرنگاری ندانسته و از حکومت به شدت انتقاد می‌کنند.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) امروز (چهارشنبه ۲۷ ثور) در یک نشست خبری از کارکرد حکومت و نهادهای عدلی و قضایی در زمینه‌ی عدم رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران به شدت انتقاد کرد.

وی تصریح کرد: "از آغاز کار رسیده‌گی به قضایی خشونت علیه خبرنگاران ستایش می‌کنیم؛ اما این اقدام قابل قبول نیست و قناعت ما را حاصل نمی‌کند. ما بیشتر از ۵۰۰ قضیه که باید بررسی شود را داریم؛ اما حکومت نتایج بیست قضیه را به ما فرستاده است".

آقای خلوتگر افزود، این مورد نشان‌دهنده‌ی آنست که حکومت، وزارت داخله و دادستانی به دیده‌ی کم به این پرونده‌های نگریسته است.

او گفت که از میان ۷۰ پرونده‌ی قتل تنها به ۶ قضیه آن پرداخته شده است.

رییس اجرایی نهاد نی همچنان از قیمت بالای انترنت و سرعت ضعیف آن انتقاد کرد.

به گفته وی، ۹۱ درصد از استفاده کننده‌گان انترنت از خدمات انترنتی ناراض هستند و قیمت انترنت در افغانستان نسبت به کشورهای نیز همسایه به مراتب هنگفت است.

بر اساس گزارش‌ها؛ هم اکنون چهار میلیون شهروندان که بیشتر در مراکز ولایات زندگی می‌کنند، از انترنت استفاده می‌نمایند و نرخ خدمات انترنی نسبت به همسایه‌های افغانستان بلند است؛ اما وزارت مخابرات می‌گوید که در تلاش کاهش قیمت انترنت در کشور هستند.

فردوس پیرزاده – سایت خبری آرزو 

 
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.