ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

شش مدال طلا دستآورد افغانستان در مسابقات جنوب شرق آسیا

۱۳۹۴-۱۱-۲۶

در ادامه رقابت‌های ورزشی کشورهای جنوب شرق آسیا در هند، ورزشکاران افغانستان 28 مدال کسب کردند که شش مدال طلا نیز شامل آن می‌باشد.

 

ورزشکاران افغانستان در رقابت‌های المپیک جنوب شرق آسیا که در شهر گواتی هند درحال برگزاریست؛ تااکنون 28 مدال بدست آورده‌اند که شش مدال طلا شامل آن می‌باشد.

قهرمانان افغانستان؛ پنج مدال طلا در رشته ورزشی تکواندو و یک مدال طلا در رشته ورزش رزمی ووشو کسب کرده است.

سمیه غلامی، بانوی تکواندو کار افغانستان نیز دراین رقابت‌ها طلا به‌دست آورد. این اولین بانوی افغان است که از رقابت‌های بیرونی مدال طلا کسب می‌کند.

روح الله نیکپا، بازیکن تیم ملی تکواندو افغانستان با شکست رقیب پاکستانی اش در این مسابقات، مدال طلا را برای افغانستان کسب کرد. محمود حیدری ورزشکار دیگر افغان و شماری دیگر از تکواندوکاران افغان نیز حایز مدال طلا دراین رقابت‌ها شدند.

مقامات کمیته المپیک افغانستان به رسانه‌ها گفته اند که در این مسابقات به نمایندگی از کشور، 200 ورزشکار شرکت نمودند که در 15 رشته ورزشی با رقیبان شان رقابت خواهند کرد.
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.