زیان ۸۰ میلیون دالری بازرگانان در پی مسدود شدن گذرگاه تورخم

اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید، اسلام‌آباد با مسدود ساختن این گذرگاه می‌خواهد بر پیکر اقتصادی کشور ضربه وارد کند.


اخاذی‌های غیرقانونی در شیرخان بندر

بازرگان می‌گویند که تصدی شیرخان بندر از آنان اخاذی غیر قانونی را زیر نام عرضه‌ی خدمات بازرگانی اخذ می‌کند.


وارد شدن زیان‌ها در روند بازرگانی با نبود سهولت‌ها در کشور

شماری از بازرگانان می‌گویند که به دلیل نبود بانک‌های ویژه‌ای بازرگانی به‌خصوص بانک صادرات، زیان‌های هنگفتی را متقبل شده‌اند.


اتاق‌های تجارت و صنایع نشست تجارتی ایکو را تحریم کرد

اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید، پس از این بازرگانان بدیل پاکستان، تمامی اموال بازرگانی شان را از کشورهای آسیای میانه وارد خواهند کرد.


راه‌اندازی آزمون رقابتی برای گزینش اتشه‌های تجارتی

وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که برای نخستین بار نماینده‌گان تجارتی افغانستان به خارج از طریق امتحان رقابتی معرفی خواهد شد.


نافذ شدن موافقت‌نامه‌ی تسهیل تجارت جهانی

اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان می‌گوید، با عملی شدن این موافقت‌نامه، ۲۰ میلیون شغل جدید برای کشورهای در حال انکشاف ایجاد خواهد شد.


آماده‌گی یک بانک خصوصی برای قرضه‌دهی به صنعت‌کاران

اتحادیه صنعت کاران امروز (چهارشنبه)، تفاهم‌نامه‌ی رشد صنایع و وام‌دهی به صنعت کاران را با بانک بین‌المللی افغانستان به امضا رسانید.


امضای قرارداد کار عملی دیزاین پروژه تاپی

بر اساس این قرارداد، یک شرکت آلمانی طرح دیزاین لوله انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند را از طریق افغانستان آماده می‌کند.


تدوین استراتیژی ملی صادرات افغانستان

کابل در همکاری با اتحادیه اروپا و مرکز تجارت جهانی، استراتیژی ملی صادارت را به منظور تسهیل در روند صدور اموال بازرگانی افغانستان را تدوین می‌کند.


امضاء توافق‌نامه مشارکت و توسعه میان کابل و اروپا

امضای این توافق‌نامه فرصت را برای تقویت همکاری‌ها میان افغانستان و اتحادیه اروپا در حمایت از صلح، امنیت و توسعه در افغانستان و منطقه فراهم می‌سازد.


ایجاد بیش از 30 شهرک رهایشی غیر قانونی در هرات

مسئولان اداره شهر سازی و مسکن هرات میگویند که مالکین این شهرک ها بدون مجوز قانونی، موقعیت های مختلف هرات را به عنوان شهرک خط اندازی نموده اند.


افتتاح اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان

رییس اجراییه در گشایش این اتاق، می‌پذیرد که حکومت در پشتبانی از بازرگانان کوتاهی کرده است؛ اما از آوردن اصلاحات در قوانین بازرگانی خبر می‌دهد.


کمک ۶۱.۵ میلیون یورویی فرانسه به افغانستان

دولت فرانسه، مبلغ ۶۱.۵ میلیون یورو را برای بهبود سکتورهای کشاورزی، صحت، معارف و انرژی افغانستان مساعدت کرد.


بانک مرکزی سالانه ۳.۳ میلیارد افغانی را حریق می‌کند

مقامات این بانک می‌گویند، به دلیل گردش فزیکی پول در بازارهای افغانستان و عدم توجهی مردم در نگهداری اسعار افغانی، سالانه ۳.۳ میلیارد افغانی حریق می‌شود


نگرانی‌ها از عدم موجودیت قانون حمایت از سرمایه‌گذاران

در پی انتقادهای بازرگانان از عدم حمایت دولت از آنان، وزارت تجارت و صنایع از آماده شدن قانون جدید سرمایه‌گذاری، برای رفع نگرانی‌های بازرگانان خبر داد.
معرفی نشدن ناظران انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات

ناظران داخلی و خارجی این روند از سوی کمیسیون انتخابات همگانی نشده است

نتایج آزمون کانکور سال 1397 خورشیدی امروز اعلام شد

از میان 170 هزار تن که در آزمون کانکور شرکت کرده بودند، 138 هزار تن آن موفق شدند به موسسات تحصیلات علای و نیمه عالی دولتی راه یابند.

نمایندگان کشورهای روسیه، ترکیه و ایران در سوچی دیدار کردند

در این نشست ستیفن دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه و هیئت اردن در نقش ناظر حضور داشتند.