امضای اسناد مهم میان کابل و بجینگ

افغانستان و چین امروز سه موافقتنامه همکاری را به امضاء رسانیده اند. نصب سکنرهای امنیتی در چهار دروازه کابل از مهمترین این اسناد می باشد.


کاهش 26 درصدی سرمایگذاری در افغانستان

محمد قربان حقجو می گوید عدم ثبات سیاسی و آینده نامطئین افغانستان، سرمایه گذاری در 9 ماه سال جاری را نسبت به 9 ماه سال گذشته 26.63 درصد کاهش داده است.


تعهد حکومت بر آوردن تغییر و اصلاح در تمامی بخش ها

رئیس جمهور غنی در نشست مقام های ارشد (سام) می گوید، حکومت متعهد به آوردن تغییر و اصلاح در تمامی بخش هاست و نیاز جدی به همکاری پایدار جامعه جهانی دارد.


تآکید بر عملی شدن تعهدات کنفرانس همکاری های منطقویی

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه می گوید نتایج مهمی بدست آوردیم و در مرحله تطبیقی از کشور های منطقه خواهان همکاری استیم.


دومین روز از نشست همکاری های منطقه یی در کابل

در دومین روز این کنفرانس، مقام های حکومتی بر عملی شدن و تطبیق تعهدات کشور های منقطه تأکید نمودند.


افغانستان میزبان ششمین نشست همکاری های منطقه یی

وزارت امور خارجه در روز نخست این کنفرانس (پنجشنبه) تأکید بر توسعه روابط اقتصادی با کشور های منطقه نمود.


کابل بانک نو غرق زیان های مالی

دیدبان شفافیت افغانستان می گوید با عاملان بحران کابل بانک برخورد سیاسی صورت می گیرد.


امضاء پنج قرار داد همکاری اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان

رئیس جمهوری ترکمنستان امروز در دیدار با اشرف غنی 5 توافقنامه در زمینه مبارزه باپولشویی، همکاری در بخش انرژی، تجارت، ورزش و فناوری را به امضاء رساند.


چهارصد میلیون دالر سرمایه ی کابلبانک هنوز نزد بدهکاران

سرپرست دادستانی کل می گوید 480 میلیون دالر از بدهی های کابلبانک جمع آوری شده و حساب بیش از 400 میلیون دالر دیگر روشن نیست.


پررنگ بودن کالا های غیر معیاری در بازار های افغانستان

محمد قربان حقجو، رئیس اداره آیسا می گوید از این پس بر فرآورده های داخلی و خارجی نظارت خواهد داشت.


روابط اقتصادی، قربانی سیاست های کابل – اسلام آباد

مقام ها در وزارت تجارت و صنایع می گوید که مسایل سیاسی نباید تأثیر گذار بر مسایل بازرگانی شود.


حکومت افغانستان فاقد برنامه اقتصادی

محمد قربان حقجو، رئیس اداره آیسا (حمایت از سرمایه گذاری) می گوید سرمایه گذاری ها در افغانستان 30 در صد افزایش یافته است.


آغاز آب گیری بند سلما

وزیر انرژی و آب می گوید با تکمیل سه توربین دیگر 42 میگاوات برق در هرات تولید خواهد شد.


سیستم بانکداری افغانستان در آستانه اصلاح سازی

محمد اشرف غنی حین معرفی رئیس بانک مرکزی تأکید بر شفافیت در بانکداری افغانستان کرد.


خوشبینی وزارت مالیه از افزایش عواید گمرکات افغانستان

مقام ها در وزارت مالیه می گویند عواید شش ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته شش در صد افزایشه یافته است.
معرفی نشدن ناظران انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات

ناظران داخلی و خارجی این روند از سوی کمیسیون انتخابات همگانی نشده است

نتایج آزمون کانکور سال 1397 خورشیدی امروز اعلام شد

از میان 170 هزار تن که در آزمون کانکور شرکت کرده بودند، 138 هزار تن آن موفق شدند به موسسات تحصیلات علای و نیمه عالی دولتی راه یابند.

نمایندگان کشورهای روسیه، ترکیه و ایران در سوچی دیدار کردند

در این نشست ستیفن دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه و هیئت اردن در نقش ناظر حضور داشتند.